HOTĂRÂRE nr. 1.231 din 6 decembrie 2010privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Orăștie-Sibiu”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Orăștie-Sibiu”, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*). Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
  (la 10-06-2011, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 522 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2011 ) (la 25-10-2013, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 806 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013 ) (la 13-11-2013, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 868 din 6 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 13 noiembrie 2013 )
   +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 200.000 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune", după cum urmează:a) suma de 60.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune";b) suma de 140.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor cu această destinație, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune".  +  Articolul 3^1Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza județelor Alba, Sibiu și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2. (la 10-06-2011, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 522 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2011 )  +  Articolul 3^2Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (2), situate pe raza localităților Vințu de Jos, Șibot, Săliștea, Sebeș, Pianu, Șpring, Câlnic din județul Alba, a localităților Geoagiu, Romos din județul Hunedoara și a localităților Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Cristian, Sibiu, Șura Mică, Săliște din județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. (la 01-11-2012, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 01 noiembrie 2012 )  +  Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire.  +  Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 01-11-2012, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 955 din 26 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 01 noiembrie 2012 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 6 decembrie 2010.Nr. 1.231.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  "Autostrada Orăștie-Sibiu", situate pe raza județelor Alba, Sibiu și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului de teren Tarla/ Parcelă Categoria de folosință Număr cadastral (număr topo) Suprafața de expropriat mp Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010- lei -
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Alba Câlnic Aldica Eugenia Alexandra Mihaela 998/27 A 304/2 388 312,34
  2 Alba Câlnic Badila Dumitru 1033/4/1 A 280/1 2.911 2.343,36
  3 Alba Câlnic Badila Florentin 1014/1/6 A 366/2 277 222,99
  4 Alba Câlnic Badila Gheorghe, Basa Ileana, Gliga Ana, Mihu Maria 1094/2/25 A 197/2 1.129 908,85
  5 Alba Câlnic Badila Gheorghe, Basa Ileana, Gliga Ana, Mihu Maria 1094/2/8 A 235 1.400 1.127,00
  6 Alba Câlnic Badila Ileana 1026/53 A 192/2 1.605 1.292,03
  7 Alba Câlnic Badila Ileana 1020/1/43 A 212/2 6.767 5.447,44
  8 Alba Câlnic Badila Ilie 1094/2/24 F 225/2 5.124 1.178,52
  9 Alba Câlnic Badila Nicolae 1082/8 A 248/2 115 92,58
  10 Alba Câlnic Badila Paraschiva 1069/3/6 A 198/2 2.335 1.879,68
  11 Alba Câlnic Badila Silvia 1069/3/9 A 215/2 1.507 1.213,14
  12 Alba Câlnic Badila Silvia 1026/122 A 358/2 3.856 3.104,08
  13 Alba Câlnic Barbusiu Maria 1014/1/19 A 267/2 7 5,64
  14 Alba Câlnic Barbusiu Vasile, Barbusiu Maria 998/26 A 340/2 221 177,91
  15 Alba Câlnic Barbusu Gheorghe 998/22 A 273/2 951 765,56
  16 AlbaCâlnicBarbusu Gheorghe, Barbusu Dumitru, Barbusu Vasile, Barbusu Ioan, Oprita Ana998/23A375/2765879,75
  17 Alba Câlnic Bia Ioan 1014/1/20 A 268/2 351 282,56
  18 Alba Câlnic Blaga Dumitru 1026/24 A 234/2 1.089 876,65
  19 Alba Câlnic Bodea Maria, Bodea Gligor, Bunea Mari 1063/1 F 264/2 4.089 940,47
  20 Alba Câlnic Bogdan Ioan 1047/16 A 216 1.000 805,00
  21 Alba Câlnic Bogdan Ioan 1014/1/9 A 283/2 1.631 1.312,96
  22 Alba Câlnic Bogdan Maria 1026/86 A 276/2 1.003 807,42
  23 Alba Câlnic Bona Gheorghe, Bona Maria, Nistor Ana 998/3 A 292/2 964 776,02
  24 Alba Câlnic Bona Maria 998/28 A 339/2 533 429,07
  25 Alba Câlnic Bona Maria 1020/1/39 A 193 2.100 1.690,50
  26 Alba Câlnic Breazu Ana, Ghisoi Ilie, Ghisoi Vasile, Nan Maria, Iosif Elena 998/32 A 347/2 1.286 1.035,23
  27 Alba Câlnic Breazu Ana, Nan Maria, Iosof Elena, Ghisoiu Ilie, Ghisoiu Vasile 998/33 A 349/2 1.057 850,89
  28 Alba Câlnic Budrala Nicolae 998/2 A 345/2 588 473,34
  29 Alba Câlnic Bunea Ioan, Oltean Ana, Petru Constantin 998/19 A 324/2 627 504,74
  30 Alba Câlnic Bunea Marian 998/36 A 378/1 949 763,95
  31 Alba Câlnic Bunea Remus 998/35 A 303/2 1.244 1.001,42
  32 Alba Câlnic Burchea Maria 1035/15 A 367/2 3.946 3.176,53
  33 Alba Câlnic Burchea Maria 1035/16 A 333/2 4.083 3.286,82
  34 Alba Câlnic Burta Augustin 1094/2/12 A 208/1 437 351,79
  35 Alba Câlnic Burta Ioan 1076/1/7/1 A 207/2 166 133,63
  36 Alba Câlnic Cioca Ileana 1026/48 A 258/2 1.141 918,51
  37 Alba Câlnic Cioca Ioan, Cioca Maria, Badila Victoria, Ganciu Aurelia 1082/6 A 218/1 1.162 935,41
  38 AlbaCâlnicCioca Ioan, Cioca Maria, Badila Victoria, Ganciu Aurelia1086/6A256/14.1954.824,25
  39 Alba Câlnic Cioca Maria 1082/7 A 219/2 3.561 2.866,61
  40 Alba Câlnic Cioca Maria 1086/7 A 246/2 4.407 3.547,64
  41 Alba Câlnic Coman Ionel 1014/1/28 A 360/2 2.460 1.980,30
  42 Alba Câlnic Coman Nicolae 1094/2/9 A 209 1.400 1.127,00
  43 Alba Câlnic Coman Nicolae 998/1/3 A 291/2 241 194,01
  44 Alba Câlnic Comisia Locală de Fond Funciar Câlnic* 1076/1/7/3 A 203/2 3.270 2.632,35
  45 Alba Câlnic Comisia Locală de Fond Funciar Comuna Câlnic* 1026/124/a A 204/2 112 90,16
  46 Alba Câlnic Comisia Locală de Fond Funciar Comuna Câlnic* 1094/2/11 A 226/1 1.679 1.351,60
  47 Alba Câlnic Comuna Câlnic 1033/2/1/a A 278/2 3.717 2.992,19
  48 Alba Câlnic Comuna Câlnic 1035/14/a A 311/1 696 560,28
  49 Alba Câlnic Consiliul Local Câlnic 1026/93 A 379/2 334 268,87
  50 Alba Câlnic Cutean Ioan, Cutean Nicolae, Cutean Stefania 998/6 A 284/2 634 510,37
  51 Alba Câlnic Cutean Maria 998/1/4 A 320/2 584 470,12
  52 Alba Câlnic Cutean Maria, Spatar Elena 998/1/5 A 362/2 174 140,07
  53 Alba Câlnic Dancila Elena 1094/1/15 A 239/2 166 133,63
  54 Alba Câlnic Dancila Vasile 1026/52 A 196 2.400 1.932,00
  55 Alba Câlnic Dancu Ioan 1061/9 F 309/2 122 28,06
  56 Alba Câlnic Dancu Vasile 1047/6/1 A 257/1 2.141 1.723,51
  57 Alba Câlnic Dengel Gheorghe 998/39 A 336/1 274 220,57
  58 Alba Câlnic Dican Maria 998/38 A 301/1 712 573,16
  59 Alba Câlnic Dobre Ileana 1063/3 A 287 2.100 1.690,50
  60 Alba Câlnic Dobre Paraschiva 1063/4 A 277/2 4.111 3.309,36
  61 AlbaCâlnicDura Dumitru1076/1/11A222/2789907,35
  62 Alba Câlnic Dura Ioana 1094/2/6 A 202 1.900 1.529,50
  63 Alba Câlnic Dura P. Ioan 1033/2 A 275/2 1.078 867,79
  64 Alba Câlnic Dura P. Ioan 1033/3/1 A 262 2.800 2.254,00
  65 Alba Câlnic Dura P. Ioan 1035/17 A 332/2 4.210 3.389,05
  66 Alba Câlnic Firi Maria 1026/51 A 229 4.900 3.944,50
  67 Alba Câlnic Fleseriu Annemarie 998/13 A 319/2 540 434,70
  68 Alba Câlnic Floca Maria, Stanciu Petru 1094/2/20 A 230/1 3.281 2.641,21
  69 Alba Câlnic Ganciu Gheorghe 998/1/8 A 289/2 2 1,61
  70 Alba Câlnic Ghibu Adrian 998/40 A 374/1 461 371,11
  71 Alba Câlnic Ghise Elena 1020/1/41 A 255 2.500 2.012,50
  72 Alba Câlnic Ghise Vasile 1094/2/26 A 211/2 933 751,07
  73 Alba Câlnic Ghisoi Mihai 1094/2/10 A 249/1 4.230 3.405,15
  74 Alba Câlnic Ghisoiu Maria 998/42 A 348/1 18 14,49
  75 Alba Câlnic Ghisoiu Mihai 998/21 A 371/2 176 141,68
  76 Alba Câlnic Ghisoiu Mihai 998/20 A 331/2 644 518,42
  77 Alba Câlnic Gliga Ana 1020/1/42 A 201 4.200 3.381,00
  78 Alba Câlnic Hotoi Gheorghe 998/9 A 369/2 210 169,05
  79 Alba Câlnic Hotoi Ioan 998/7 A 329/2 337 271,29
  80 Alba Câlnic Hotoi Rafila 1012/10 A 286/2 1.167 939,44
  81 Alba Câlnic Hotoi Rafila 1014/1/23 A 263/2 2.316 1.864,38
  82 AlbaCâlnicHotoi Vasile998/10A346/2105120,75
  83 Alba Câlnic Ienciu Nicolae, Ienciu Nicolae 1014/1/37 A 288/2 25 20,13
  84 Alba Câlnic Ienciu Nicolae, Ienciu Nicolae 1014/1/36 A 317/2 460 370,30
  85 Alba Câlnic Irimie Ileana 1014/1/12 A 266/2 981 789,71
  86 Alba Câlnic Irimie Ion, Irimie Simion, Irimie Elena 1061/21 A 199/2 10.375 8.351,88
  87 Alba Câlnic Krauss Elisabeta 998/18 A 297/2 307 247,14
  88 Alba Câlnic Lazar Veta 1014/1/7 A 293/2 1.749 1.407,95
  89 AlbaCâlnicLupu Ilie1014/1/11A316/11.3741.580,10
  90 Alba Câlnic Mihu Elisaveta 1047/15 A 233 1.000 805,00 lei
  91 Alba Câlnic Mihu Gligor 1069/3/7/2 A 224 2.700 2.173,50
  92 AlbaCâlnicMihu Partenie1020/1/37A228/21.3691.574,35
  93 Alba Câlnic Mocanu Nicolae 1026/88 A 223/2 112 90,16
  94 Alba Câlnic Moise Ioan 1076/1/7/2 A 227/2 293 235,87
  95 Alba Câlnic Muntean Gheorghe 998/24 A 335/2 967 778,44
  96 AlbaCâlnicMuntean Gheorghe, Muntean Vasile, Barbusiu Rafila, Badila Ana998/25A302/2546627,90
  97 Alba Câlnic Muntean Vasile 1014/1/35 A 328/2 1.024 824,32
  98 Alba Câlnic Mutu Simion 1026/117 A 247/2 49 39,45
  99 Alba Câlnic Neaga Gheorghe 1014/1/32 A 279/2 1.514 1.218,77
  100 Alba Câlnic Neaga Maria, Timpea Radu, Radu Ioana, Radu Ana 1014/1/33 A 380/2 1.322 1.064,21
  101 Alba Câlnic Neaga Silvia 998/12 A 296/2 718 577,99
  102 Alba Câlnic Nechifor Iason, Nechifor Ioan 1033/1 A 361/1 1.620 1.304,10
  103 Alba Câlnic Nechifor Ileana 1094/1/18/1 A 252 1.900 1.529,50
  104 Alba Câlnic Nedela Gheorghe 998/1/1 A 325/2 648 521,64
  105 Alba Câlnic Nedela Letitia, Opincar Ana 998/1/2 A 315/2 502 404,11
  106 Alba Câlnic Nedelcu Gligor 1076/1/8 A 261/2 2.215 1.783,08
  107 Alba Câlnic Nedelcu Maria 1063/5 A 310/2 28 22,54
  108 Alba Câlnic Nedelcu Maria 1063/6 A 272/2 2.162 1.740,41
  109 Alba Câlnic Nedelcu Nicolae 1014/1/8 A 290/2 3.110 2.503,55
  110 Alba Câlnic Nedelcu Salomia 1063/2 A 282 4.800 3.864,00
  111 Alba Câlnic Negrea Elena, Cutean Ioan, Ienciu Ana, Patru Gheorghe, Oltean Paraschiva 998/17 A 323/2 47 37,84
  112 Alba Câlnic Negrea Gheorghe 998/16 A 322/2 805 648,03
  113 Alba Câlnic Negrea Ileana 1014/1/10 A 318/2 1.621 1.304,91
  114 Alba Câlnic Negrea Ileana 1047/14 F 250/1 780 179,40
  115 Alba Câlnic Negrea Oprean Ioan 1026/21 A 231 4.100 3.300,50
  116 AlbaCâlnicNicoara Ioana1076/1/9A244/28.6479.944,05
  117 Alba Câlnic Nietsch Mihai 998/41 A 376/1 47 37,84
  118 Alba Câlnic Nistor Ana 1094/2/13/1 F 205/1 261 60,03
  119 AlbaCâlnicNistor Ana998/1/6A265/2273313,95
  120 Alba Câlnic Oltean Ilisii 1076/1/10 A 206/2 1.346 1.083,53
  121 Alba Câlnic Oltean Ioan, Oltean Nicolae, Oltean Vasile, Oltean Gheorghe 1014/1/29 A 326/2 2.750 2.213,75
  122 AlbaCâlnicOltean Maria1014/1/13A363/2512588,80
  123 AlbaCâlnicOltean Paraschiva1026/49A2172.4002.760,00
  124 Alba Câlnic Oprean Ana 998/1/7 A 307/2 80 64,40
  125 Alba Câlnic Oprean Ioan 1026/121 A 359 3.600 2.898,00
  126 Alba Câlnic Oprean Vasile 1094/2/23/2 A 253 5.199 4.185,20
  127 Alba Câlnic Pelin Ana 1076/1/12 A 195/2 7 5,64
  128 Alba Câlnic Petru Ana 1020/1/38 A 241/2 5.162 4.155,41
  129 Alba Câlnic Petru Constantin 1014/1/27 A 365/2 2.511 2.021,36
  130 Alba Câlnic Petru Constantin 1014/1/26 A 295/2 2.497 2.010,09
  131 Alba Câlnic Petru Constantin, Bunea Ioan, Oltean Ana 1014/1/25 A 334/2 918 738,99
  132 Alba Câlnic Petru Maria 1035/14/3 A 294/1 1.153 928,17
  133 Alba Câlnic Petru Maria 998/29 A 351/2 1.261 1.015,11
  134 Alba Câlnic Petru Maria 998/30 A 338/2 853 686,67
  135 Alba Câlnic Petru Zaharie 1020/1/44 A 254/2 215 173,08
  136 Alba Câlnic Pop Elena 1014/1/21 A 305/2 452 363,86
  137 Alba Câlnic Pop Elena, Lupea Elena, Neaga Ioan, Bia Vasile 1014/1/22 A 270/2 531 427,46
  138 Alba Câlnic Popa Aurel 1094/1/16 A 194/2 3.457 2.782,89
  139 Alba Câlnic Popa Dumitru 1061/10 A 271/2 1.333 1.073,07
  140 Alba Câlnic Popa Ioan 1035/18 A 330/1 5.514 4.438,77
  141 Alba Câlnic Popa Ioan 1026/87 A 260/2 725 583,63
  142 Alba Câlnic Popa Ioana 1069/3/7/1 A 238 2.700 2.173,50
  143 Alba Câlnic Popa V. Vasile 1033/2/1 F 269/2 2.670 614,10
  144 Alba Câlnic Popa Zaharie 1026/85 A 308/1 1.367 1.100,44
  145 Alba Câlnic Popa Zaharie 1026/50 A 242 4.900 3.944,50
  146 Alba Câlnic Popp Ecaterina 998/34 A 377/2 639 514,40
  147 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1047 A 344/2 129 103,85
  148 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1014 A 272/2 153 123,17
  149 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1087 A 355/2 2.031 1.634,96
  150 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1011 A 343/1 205 165,03
  151 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1015/1 A 298 280 225,40
  152 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1022 A 342/2 287 231,04
  153 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1081 A 312/2 287 231,04
  154 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1061 A 299/2 288 231,84
  155 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1008 A 300 343 276,12
  156 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1049 A 313/2 387 311,54
  157 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1084 A 341/2 412 331,66
  158 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1026/28 A 354/2 424 341,32
  159 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1094 A 353/2 494 397,67
  160 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1026/120 A 373/2 856 689,08
  161 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1072 F 314 299 68,77
  162 Alba Câlnic Radu Victoria 1026/20 A 251/2 1.287 1.036,04
  163 Alba Câlnic Radu Victoria 1069/3/8 A 200/2 5.466 4.400,13
  164 AlbaCâlnicRahovean loan1014/1/24A281/22.9163.353,40
  165 Alba Câlnic Rahovean Sofia 998/1 A 356/2 427 343,74
  166 Alba Câlnic Rosca Ioana 1094/1/17 A 243/2 3.444 2.772,42
  167 AlbaCâlnicRosca Ioana1026/23A2214.2004.830,00
  168 Alba Câlnic Rosca Vasile, Radu Ileana, Petru Ana 1026/123 A 213 2.600 2.093,00
  169 Alba Câlnic Sadean Ana, Sadean Ioan 1002/5 F 381/1 649 149,27
  170 Alba Câlnic Schradt Sofia 998/37 A 350/1 733 590,07
  171 Alba Câlnic Socol Magnus Ioan, Socol Paul Viorel 998/31 A 337/2 1.122 903,21
  172 Alba Câlnic Spatariu Trifon 1020/1/40 A 214 5.300 4.266,50
  173 Alba Câlnic Spataru Cornelia 1076/1/6 A 245/2 35 28,18
  174 Alba Câlnic Stanila Ioan, Stanila Ileana 1026/22 A 220 2.800 2.254,00
  175 Alba Câlnic Stefan Elisabeta 998/11 A 274/2 210 169,05
  176 Alba Câlnic Teusan Ligia, Draghici Roman Adrian 1094/2/27 A 232/2 1.798 1.447,39
  177 Alba Câlnic Timiș Maria 1014/1/34 A 306/2 1.593 1.282,37
  178 Alba Câlnic Timpea Maria 1094/2/7 A 259 1.900 1.529,50
  179 Alba Câlnic Tiroga Ioan 1014/1/31 A 285/2 2.538 2.043,09
  180 Alba Câlnic Tiroga Ioan, Tiroga Vasile 998/14 A 368/2 308 247,94
  181 Alba Câlnic Tiroga Maria 1026/124 A 210/2 715 575,58
  182 Alba Câlnic Tiroga Vasile, Tiroga Ioan 1014/1/30 A 352/2 1.774 1.428,07
  183 Alba Câlnic Topircean Ilie 1026/119 A 236/2 234 188,37
  184 Alba Câlnic Topircean Ilie 1026/116 A 237/2 61 49,11
  185 Alba Câlnic Tudose Maria 998/8 A 364/2 252 202,86
  186 Alba Câlnic Vasilca Iosif 1026/118 A 357/2 73 58,77
  187 Alba Câlnic Velteanu Coralia, Florescu Mircea 1026/115 A 240/2 21 16,91
  188 Alba Câlnic Zidaru Ioan, Zidariu Vasile 998/15 A 370/2 649 522,45
  189 Alba Câlnic Zidaru Nicolae 998/4 A 321/2 781 628,71
  190 Alba Câlnic Zidaru Nicolae, Tovisi Constantin 998/5 A 327/2 447 359,84
  191 Alba Pianu Adam Catalina 10/52 A 807/2 4.551 3.663,56
  192 Alba Pianu Alion Petru 1083/53 A 753/2 861 693,11
  193 Alba Pianu Armean Ana 281/24 A 842/2 10.663 8.583,72
  194 Alba Pianu Badiu Cornelia 2/14 A 886/2 2.151 1.731,56
  195 Alba Pianu Bara Simion, Bara Coman, Bara Ana, Bara Gheorghe, Bara Pavel, Corbu Ana 1083/44 A 772/2 917 738,19
  196 Alba Pianu Binder Karol 10/41 A 813/2 71 57,16
  197 Alba Pianu Blaga Alexandru 1083/56 A 762/2 1.187 955,54
  198 Alba Pianu Blaga Maria 1083/43 A 861/2 1.161 934,61
  199 Alba Pianu Calean Iancu 1083/62 A 794/2 360 289,80
  200 Alba Pianu Calugar Elisaveta, Dura Ioana, Calugar Ioan 1083/66 A 764/2 462 371,91
  201 Alba Pianu Chitucescu Ana 300/3 A 884/2 2.374 1.911,07
  202 Alba Pianu Cindroi Maria 1083/58 A 858/2 481 387,21
  203 Alba Pianu Cindroiu Ana 1083/59 A 769/2 790 635,95
  204 Alba Pianu Ciucur Maria, Armean Ana 300/1/7 A 833/2 1.059 852,50
  205 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 3 Dr 897 268 215,74
  206 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 11 Dr 892 274 220,57
  207 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 1038 Dr 894 282 227,01
  208 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 311/2/2 Dr 954 298 239,89
  209 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 315/3/2 Dr 952 488 392,84
  210 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 282 Dr 891 541 435,51
  211 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 13 Dr 898 677 544,99
  212 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 318 F 895 1.128 259,44
  213 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 316/6/2 F 953 3.713 853,99
  214 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 315/2 F 890 856 196,88
  215 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 319 Pdt 896 1.807 1.018,24
  216 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 311/1 Pdt 893 943 531,38
  217 Alba Pianu Cormos Letitia, Buna Simona Florentina 316/4 A 856/2 2.879 2.317,60
  218 Alba Pianu Cosma Eleonora 283/1/1/8 A 844/2 13.790 11.100,95
  219 Alba Pianu Cosor Maria 1083/54 A 345 277,73
  220 Alba Pianu Cosor Pavel 1083/60 A 757/2 2.040 1.642,20
  221 Alba Pianu Cosor Simion 1083/61 A 749/2 771 620,66
  222 Alba Pianu Costea Avram 329/3 A 737/2 507 408,14
  223 Alba Pianu Costea Maria 300/5 A 853 2.596 2.089,78
  224 Alba Pianu Costea Raveca 1037/26 A 748/2 19 15,30
  225 Alba Pianu Craciunesu Ana 1083/63 A 869/2 462 371,91
  226 Alba Pianu Cristea Ioan, Muresan Valeria 1083/57 A 744/2 481 387,21
  227 Alba Pianu Danila Melinton 281/26 A 871 10.699 8.612,70
  228 Alba Pianu Didin Adam 1083/65 A 785/2 770 619,85
  229 Alba Pianu Dobruta Gheorghe, Rusu Maria 283/1/1/9 A 842/2 7.035 5.663,18
  230 Alba Pianu Dolgae Dumitru 1083/55 A 779/2 929 747,85
  231 Alba Pianu Dolgae Ioan 1083/46 A 797/2 449 361,45
  232 Alba Pianu Dolgae Ioana 1083/64 A 799/2 667 536,94
  233 Alba Pianu Dolgae Matei 1083/69 A 787/2 599 482,20
  234 Alba Pianu Dura Ioan 1083/68 A 771/2 479 385,60
  235 Alba Pianu Dura Maria 1083/67 A 781/2 495 398,48
  236 Alba Pianu Ene Cornelia Ioana 1083/105 A 763/2 2.894 2.329,67
  237 Alba Pianu Fintina Georgeta, Todoran Elena Maria, Todoran Miron, Todoran Cristina 10/46 A 812/2 4.496 3.619,28
  238 Alba Pianu Florea Elisabeta 1083/48 A 782/2 1.122 903,21
  239 Alba Pianu Florea Petru, Barna Rodica, Iancu Cornelia 2/10 A 822/2 5.164 4.157,02
  240 Alba Pianu Florea Petru, Barna Rodica, Iancu Cornelia 281/27 A 831 5.299 4.265,70
  241 Alba Pianu Georgescu Ana 4/3/21 A 814/2 824 663,32
  242 Alba Pianu Ghib Simion 1083/45 A 786/2 467 375,94
  243 Alba Pianu Ghibu Adam 1083/49 A 745/2 500 402,50
  244 Alba Pianu Ghibu Ioan 1083/70 A 796/2 325 261,63
  245 Alba Pianu Ghibu Ioan 1083/71 A 780/2 735 591,68
  246 Alba Pianu Ghibu Maria 1083/73 A 867/2 1.027 826,74
  247 Alba Pianu Ghibu Maria 1083/72 A 866/2 394 317,17
  248 Alba Pianu Ghitan Ioan, Sinea Raveca 1037/23 A 755/2 1.607 1.293,64
  249 Alba Pianu Hentia Rafila 325/1/4 A 882/2 3.576 2.878,68
  250 Alba Pianu Herlea Gheorghe 1083/74 A 765/2 565 454,83
  251 Alba Pianu Ionas Ioan, Viorel Eugenia 30/1/4 A 889/2 1.171 942,66
  252 Alba Pianu Lascan Avram 1083/75 A 761/2 394 317,17
  253 Alba Pianu Luca Simion 1083/76 A 790/2 222 178,71
  254 Alba Pianu Luputiu Rachila 300/1/3 A 834/2 1.437 1.156,79
  255 Alba Pianu Macarie Roman, Voisan Maria 10/45 A 875/2 2.790 2.245,95
  256 Alba Pianu Macavei, Nanu 283/1/1/12 A - 4.485 3.610,43
  257 Alba Pianu Maier Vasile, Ordean Maria, Todoran Ioan, Florea Ana, Aron Ioan, Marta Delia, Marta Corneli, Todor Petru 281/29 A 830/3 1.284 1.033,62
  258 Alba Pianu Maier Vasile, Ordean Maria, Todoran Ioan, Florea Ana, Aron Ioan, Marta Delia, Marta Corneli, Todor Petru 281/29 A 830/1 5.242 4.219,81
  259 Alba Pianu Marghitan Ana 1083/81 A 863/2 479 385,60
  260 Alba Pianu Marghitan Gheorghe 1083/77/1 A 462 371,91
  261 Alba Pianu Marghitan Gheorghe 1083/77/2 A 784/2 462 371,91
  262 Alba Pianu Marghitan Nicolae 1037/21 A 754/2 554 445,97
  263 Alba Pianu Marghitan Stan 1083/80 A 740/2 461 371,11
  264 Alba Pianu Marta Maria 283/1/2/8 A 824/2 10.051 8.091,06
  265 Alba Pianu Marta Maria 2/11 A 758/2 3.799 3.058,20
  266 Alba Pianu Marta Maria, Iancu Maria 300/1/1/1 A 829/2 2.222 1.788,71
  267 Alba Pianu Marta Maria, Iancu Maria 2/8/2 A 820/2 602 484,61
  268 Alba Pianu Marta Petru 300/1/6 A 951/2 432 347,76
  269 Alba Pianu Mircea Ana, Mircea Mircea, Mircea Nicolae 1083/82 A 862/2 1.400 1.127,00
  270 Alba Pianu Mircea Maria 1083/86 A 795/2 528 425,04
  271 Alba Pianu Mirion Nicolae 283/1/1/7 A 880/2 721 580,41
  272 Alba Pianu Mirtea Gheorghe 1083/85 A 865/2 562 452,41
  273 Alba Pianu Mogan Ioan 1083/78 A 756/2 547 440,34
  274 Alba Pianu Mogos Ana 1083/83 A 746/2 802 645,61
  275 Alba Pianu Mogos Ioan, Mogos Gheorghe 1083/84 A 793/2 597 480,59
  276 Alba Pianu Molodet Savu 10/50 A 876/2 4.394 3.537,17
  277 Alba Pianu Morariu Nicolae 10/53 A 817/2 861 693,11
  278 Alba Pianu Morariu Petru 10/54 A 803/2 6 4,83
  279 Alba Pianu Muntean Ana 2/15 A 821/2 8 6,44
  280 Alba Pianu Muntean Ion 329/2 A 735/2 498 400,89
  281 Alba Pianu Muntean Maria, Todor Petru 325/1/2 A 852/2 7.619 6.133,30
  282 Alba Pianu Muntean Petru, Timar Aurel, Timar Nicolae, Timar Ioan 283/1/1/15 A 827/2 5.720 4.604,60
  283 Alba Pianu Munteanu Maria 1083/104 A - 1.632 1.313,76
  284 Alba Pianu Murarescu Simion 1083/79 A 751/2 650 523,25
  285 Alba Pianu Nan Maria 2/9 A 950/2 3.095 2.491,48
  286 Alba Pianu Nasta Silvia 1083/88 A 766/2 426 342,93
  287 Alba Pianu Neagu Nicolae 1083/90 A 788/2 459 369,50
  288 Alba Pianu Neghiu Gheorghe 1083/89 A 857/2 323 260,02
  289 Alba Pianu Neghiu Simion 1083/91 A 752/2 1.328 1.069,04
  290 Alba Pianu Nutu Ileana 1037/25 A 750/2 418 336,49
  291 Alba Pianu Nutu Simion 1083/87 A 870/2 953 767,17
  292 Alba Pianu Oltean Simza 1037/20 A 775/2 3.159 2.543,00
  293 Alba Pianu Opris Nicolae 1083/92 A 859/2 528 425,04
  294 Alba Pianu Pacurar Simza 1083/95 A 885/2 425 342,13
  295 Alba Pianu Pamfilie Ana, Androne Rafila, Herlea Maria 281/23 A 826/2 338 272,09
  296 Alba Pianu Pamfilie Ana, Androne Rafila, Herlea Maria 300/8 A 848/2 655 527,28
  297 Alba Pianu Pamfilie Constantin 300/1/1/3 A 843/2 128 103,04
  298 Alba Pianu Pamfilie Constantin, Tepsanu Ana, Pamfilie Aurel 300/1/1/4 A 846/2 15 12,08
  299 Alba Pianu Pamfilie Ioan 4/3/19 A 808/2 1.477 1.188,99
  300 Alba Pianu Panfilie Ana, Androne Rafila, Herlea Maria 4/3/20 A 800/2 799 643,20
  301 Alba Pianu Panta Maria 1083/94 A 776/2 664 534,52
  302 Alba Pianu Parohia Ortodoxă 316/5 A - 1.394 1.122,17
  303 Alba Pianu Parohia Ortodoxă Pianu de Jos 300/6 A 899/2 2.500 2.012,50
  304 Alba Pianu Parohia Ortodoxă Pianu de Jos 300/1/1 A 883/2 381 306,71
  305 Alba Pianu Pasca Lucretia 283/1/1/7/1 A 956/2 689 554,65
  306 Alba Pianu Patrascu Lucia, Negoi Elisabeta, Petrosan Maria 300/2 A 849/2 1.201 966,81
  307 Alba Pianu Paulini Rudolf 4/3/19/2 A 818/2 4.664 3.754,52
  308 Alba Pianu Piclisan Nicolae, Piclisan Gheorghe 283/1/1/11 A 879/2 4.394 3.537,17
  309 Alba Pianu Pienar Petru 329/5 A 736/2 518 416,99
  310 Alba Pianu Popa Ioan 283/1/1/6 A 840/2 231 185,96
  311 Alba Pianu Popa Ioan 1083/47 A 868/2 466 375,13
  312 Alba Pianu Popa Maria 1083/93 A 768/2 664 534,52
  313 Alba Pianu Popa Rafila, Pastiu Nicolae, Hurdu Rafila, Popa Ioan, Aleman Octavia, Ghitan Elisabeta 283/1/1/13 A 955/2 3.461 2.786,11
  314 Alba Pianu Popa Rafila, Popa Ioan, Pastiu Nicolae, Hurdu Rafila, Aleman Octavia, Ghitan Elisabeta 300/4 A 850 2.296 1.848,28
  315 Alba Pianu Popescu Ioan 281/30 A 839/3 10 8,05
  316 Alba Pianu Popescu Ioan 281/30 A 839/1 3.309 2.663,75
  317 Alba Pianu Radu Ioan 1083/96 A 770/2 544 437,92
  318 Alba Pianu Radu Nicolae 1083/97 A 774/2 885 712,43
  319 Alba Pianu Romanitan Liviu 1037/19 A 860/2 7.069 5.690,55
  320 Alba Pianu Rosiu Ana 281/28 A 872/2 5.262 4.235,91
  321 Alba Pianu Savu George 300/1/2 A 881/2 7.448 5.995,64
  322 Alba Pianu Savu Eugenia 283/1/1/7/2 A 838/2 1.777 1.430,49
  323 Alba Pianu Savu George 325/1/3 A 855/2 3.793 3.053,37
  324 Alba Pianu Savu Iulian, Dobroiu Maria 4/3/19/1 A 878/2 1.287 1.036,04
  325 Alba Pianu Savu Nicolae 300/9 A 854/2 11 8,86
  326 Alba Pianu Savu Nicolae 10/43 A 805/2 4.872 3.921,96
  327 Alba Pianu Sbuchea Ioan 283/1/2/7 A 847/2 1.923 1.548,02
  328 Alba Pianu Schiopu Stefan, Schiopu Adriana 329/15 A 678/2 539 433,90
  329 Alba Pianu Serbinov Maria 283/1/1/16 A 841/2 4.736 3.812,48
  330 Alba Pianu Simion Ioan 2/12 A 864/2 2.131 1.715,46
  331 Alba Pianu Simion Ioan 2/13 A 823/2 2.392 1.925,56
  332 Alba Pianu Sinea Gheorghe 1037/18 A 767/2 4.615 3.715,08
  333 Alba Pianu Sinea Raveca 1037/22 A 742/2 1.640 1.320,20
  334 Alba Pianu Stancu Maria 1083/99 A 778/2 1.515 1.219,58
  335 Alba Pianu Stinea Nicolae, Petrascu Otilia, Fufezan Ana 329/1 A 733/2 266 214,13
  336 Alba Pianu Stoica Aurelia 1083/98 A 760/2 472 379,96
  337 Alba Pianu Stoica Ioana 1083/100 A 773/2 1.233 992,57
  338 Alba Pianu Stoican Ion 1083/52 A 791/2 569 458,05
  339 Alba Pianu Tibu Adam 1083/101 A 792/2 554 445,97
  340 Alba Pianu Timar Ana, Juncu Maria 300/1/1/2 A 828/2 1.118 899,99
  341 Alba Pianu Timar Elisabeta 300/1/5 A 825/2 504 405,72
  342 Alba Pianu Timar Gheorghe 10/42 A 816/2 1.298 1.044,89
  343 Alba Pianu Timariu Elena 4/3/19/5 A 801/2 1.185 953,93
  344 Alba Pianu Timariu Savu, Mihaiu Ilie 300/1/8 A 873/2 80 64,40
  345 Alba Pianu Timpea Viorel 283/1/1/10 A 832/2 6.900 5.554,50
  346 Alba Pianu Tirlea Ana 1083/103 A 783/2 1.404 1.130,22
  347 Alba Pianu Tistea Ana 329/6 A 739/2 564 454,02
  348 Alba Pianu Toderescu Traian 10/51 A 804/2 953 767,17
  349 Alba Pianu Todor Nicolae 4/3/22 A 819/2 6.665 5.365,33
  350 Alba Pianu Todoran Maftei 300/7 A 851/2 1.633 1.314,57
  351 Alba Pianu Todoran Maftei, Todoran Victor 283/1/1/14 A 837/2 4.082 3.286,01
  352 Alba Pianu Todoran Miron 10/47 A 874/2 4.536 3.651,48
  353 Alba Pianu Todoran Miron, Molcoci Ion Tudor 10/48 A 806/2 4.620 3.719,10
  354 Alba Pianu Todoran Traian 281/25 A 836 8.099 6.519,70
  355 Alba Pianu Todorescu Maria 1037/17 A 777/2 379 305,10
  356 Alba Pianu Todorescu Simion 1083/51 A 741/2 1.034 832,37
  357 Alba Pianu Toma Ioan 4/3/23 A 877/2 6.858 5.520,69
  358 Alba Pianu Toma Maria 1037/16 A 743/2 10 8,05
  359 Alba Pianu Toma Maria 1037/24 A 747/2 1.119 900,80
  360 Alba Pianu Tomita Pavel 10/49 A 815/2 6.555 5.276,78
  361 Alba Pianu Tomita Pavel 2/8/1 A 759/2 8.580 6.906,90
  362 Alba Pianu Tomita Raveca 1083/102 A 887/2 484 389,62
  363 Alba Pianu Turcas Ioan, Turcas Mircea 329/4 A 738/2 544 437,92
  364 Alba Pianu Uian Ioan 1083/50 A 798/2 604 486,22
  365 Alba Pianu Ursu Nicolae, Andreiu Raveca 281/31 A 835/2 72 57,96
  366 Alba Pianu Vida Nicolae 4/3/19/4 A 810/2 573 461,27
  367 Alba Pianu Viorel Eugenia, Ionas Ioan 4/3/18 A 811/2 39 31,40
  368 Alba Pianu Vlad Silvia 10/44 A 809/2 2.399 1.931,20
  369 Alba Pianu Zdrenghea Rafila 329/7 A 734/2 575 462,88
  370 Alba Săliștea Albu Ioan 135/36 A 346/2 1.822 1.676,24
  371 Alba Săliștea Anghel Ana 394/21 A 207/1 4.505 4.144,60
  372 Alba Săliștea Aron Elisabeta, Ursu Cristina, Popic Cornelia 397/78 A 285/2 1.257 1.156,44
  373 Alba Săliștea Balosin A. Raveca 169/34 A 272/1 414 380,88
  374 Alba Săliștea Balosin A. Raveca 135/30 A 259/2 700 644,00
  375 Alba Săliștea Balosin E. Nicodin 169/28 A 263/2 428 393,76
  376 Alba Săliștea Balosin Ioan 397/74 A 287/2 1.237 1.138,04
  377 Alba Săliștea Balosin Nicodin 142/61 A 180/2 833 766,36
  378 Alba Săliștea Balosin Nicodin 142/96 A 367/2 930 855,60
  379 Alba Săliștea Balosin Raveca 135/6 A 223/2 377 346,84
  380 Alba Săliștea Balosin Raveca 135/11 A 330/2 4.704 4.327,68
  381 Alba Săliștea Banatan S. Mircea 142/68 A 174/2 1.342 1.234,64
  382 Alba Săliștea Banatan S. Mircea 384/21/2 A 188 1.500 1.380,00
  383 Alba Săliștea Banatan S. Mircea 384/21/3 F 307/2 360 165,60
  384 Alba Săliștea Bejenar Samoila 397/22 A 303/2 755 694,60
  385 Alba Săliștea Bercea I. Valentina Lucia 384/18 A 308/2 4.788 4.404,96
  386 Alba Săliștea Berg N. Victoria 169/22 A 184/1 719 661,48
  387 Alba Săliștea Bildea Nicolae 142/91 A 170/2 183 168,36
  388 Alba Săliștea Bildea Nicolae 295/5 A 179/2 2.682 2.467,44
  389 Alba Săliștea Bildea Nicolae 135/38 A 231/2 744 684,48
  390 Alba Săliștea Bildea Valeria, Simu Ileana, Muntean Bucura, Cazan Simion, Cazan Nicolae 169/1 A 214/2 413 379,96
  391 Alba Săliștea Bobolea I. Maria 135/22 A 233/2 797 733,24
  392 Alba Săliștea Bogdan Gh. Achim 384/20/1 A 413/2 1.364 1.254,88
  393 Alba Săliștea Bogdan Gh. Achim 384/20/2 F 407 1.400 644,00
  394 Alba Săliștea Boldosan L. Dragomir 169/42 A 185/1 323 297,16
  395 Alba Săliștea Boldosan S. Valeria 397/81 A 409/2 1.773 1.631,16
  396 Alba Săliștea Boldosan S. Valeria 295/4 A 374/2 49 45,08
  397 Alba Săliștea Bota Sebastian 391/17 A 342/2 2.410 2.217,20
  398 Alba Săliștea Bota Valeria 169/39 A 362/2 480 441,60
  399 Alba Săliștea Calugar Ana, Radu Nicolae, Radu Raveca 169/8 A 248/2 2.290 2.106,80
  400 Alba Săliștea Calugar Emil 169/7 A 254/2 974 896,08
  401 Alba Săliștea Calugar Ghe. Gheorghe 83/12 A 176/2 1.276 1.173,92
  402 Alba Săliștea Calugar L. Ana, Radu Nicolae, Radu Raveca 169/24 A 365/2 277 254,84
  403 Alba Săliștea Calugar L. Ana, Radu Nicolae, Radu Raveca 169/31 A 311/2 348 320,16
  404 Alba Săliștea Calugar P. Nicolae 169/53 A 274/2 92 84,64
  405 Alba Săliștea Calugar R. Nicolae 135/18/2 A 332/2 689 633,88
  406 Alba Săliștea Calugar Valeria 142/64 A 379/2 1.180 1.085,60
  407 Alba Săliștea Cazan Ana 169/11 A 210/2 1.007 926,44
  408 Alba Săliștea Cazan Gheorghe 169/62 A 360/2 733 674,36
  409 Alba Săliștea Cazan I. Ana 169/89 A 283/2 784 721,28
  410 Alba Săliștea Cazan I. Rodica 135/27 A 337/2 1.165 1.071,80
  411 Alba Săliștea Cazan Nicolae 345/12 A 252/1 2.252 2.071,84
  412 Alba Săliștea Cazan Oliviu 142/88 A 171/2 603 554,76
  413 Alba Săliștea Cazan Ruvin 142/69 A 166/2 1.471 1.353,32
  414 Alba Săliștea Cazan Ruvin 295/7 A 195 2.100 1.932,00
  415 Alba Săliștea Cazan S. Valer 135/26 A 235/2 579 532,68
  416 Alba Săliștea Cazan Traian, Popescu Ghe. Ioana 169/51 A 211/1 603 554,76
  417 Alba Săliștea Cazan Traian, Popescu Ioana 345/16 A 189/1 83 76,36
  418 Alba Săliștea Cazan Valer 345/11/1 A 325/1 1.068 982,56
  419 Alba Săliștea Cazan Valer 345/11/2 A 204 300 276,00
  420 Alba Săliștea Cibian Valer 394/16 A 255/2 383 352,36
  421 Alba Săliștea Ciobotea Ana, Vlaicu Ana, Simina Simina 394/22 A 205/1 473 435,16
  422 Alba Săliștea Consiliul Județean Alba 325 Dr 393 1.181 1.086,52
  423 Alba Săliștea Consiliul Județean Alba 136 Dr 386 2.560 2.355,20
  424 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 171 Dr 399 1.659 1.526,28
  425 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 387 Dr 392 266 244,72
  426 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 296 Dr 395 290 266,80
  427 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 397/43 Dr 389 301 276,92
  428 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 346 Dr 387 311 286,12
  429 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 83/2 Dr 385 429 394,68
  430 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 322 P 396 5.790 2.663,40
  431 Alba Săliștea Consiliul Local Săliștea 342 P 397 7.555 3.475,30
  432 Alba Săliștea Dabulet Ana 397/83/1 A 289/1 803 738,76
  433 Alba Săliștea Daian C. Eleonora 135/21 A 237/2 809 744,28
  434 Alba Săliștea Daian Eleonora 345/8 A 406/2 1.422 1.308,24
  435 Alba Săliștea Daian Ioan 345/9 A 313/1 2.232 2.053,44
  436 Alba Săliștea Danila D. Nicolae 345/7 A 197/2 2.529 2.326,68
  437 Alba Săliștea Danila N. Gheorghe 345/3 A 192/2 1.583 1.456,36
  438 Alba Săliștea Danila N. Nicolae 83/8 A 169/2 1.351 1.242,92
  439 Alba Săliștea Danila N. Nicolae 169/63 A 267/2 156 143,52
  440 Alba Săliștea Danila N. Nicolae 397/80 A 412/2 1.714 1.576,88
  441 Alba Săliștea Danila Nicolae 135/35 A 236/2 2.102 1.933,84
  442 Alba Săliștea Danulet I. Ana 83/15 A 338/2 858 789,36
  443 Alba Săliștea Dicu Dragosin 169/70 A 251/2 207 190,44
  444 Alba Săliștea Dicu Dragosin 169/13 A 279/2 997 917,24
  445 Alba Săliștea Dicu Saveta 397/82 A 322/1 1.485 1.366,20
  446 Alba Săliștea Dinu G. Gheorghe 142/59 A 383/2 717 659,64
  447 Alba Săliștea Drasovean Maria, Banatan Nicolae 142/89 A 377/2 1.253 1.152,76
  448 Alba Săliștea Gazda Bucura 384/19 A 340/2 2.316 2.130,72
  449 Alba Săliștea Gherman Ana 397/37 A 302/1 1.912 1.759,04
  450 Alba Săliștea Gotcu Ana 135/15 A 224/2 1.518 1.396,56
  451 Alba Săliștea Gradinar Ghe. Vasile, Gradinar Ana, Ludossan Valeria 169/41 A 318/1 304 279,68
  452 Alba Săliștea Groza Gheorghe 345/4 A 268/2 1.988 1.828,96
  453 Alba Săliștea Haidinar Gh. Nicolae 169/3 A 266/2 1.415 1.301,80
  454 Alba Săliștea Haidinar Gh. Petru 135/17 A 226/2 653 600,76
  455 Alba Săliștea Herlea Nicolae 397/16 A 300/2 185 170,20
  456 Alba Săliștea Ioncu Virgil 142/67 A 375/2 1.335 1.228,20
  457 Alba Săliștea Itu R. Lina 345/14 A 194/1 328 301,76
  458 Alba Săliștea Jinar Ioan 394/18 A 341 2.400 2.208,00
  459 Alba Săliștea Julescu Ioana 83/18 A 405/2 641 589,72
  460 Alba Săliștea Jurj Gheorghe 135/8 A 328/2 440 404,80
  461 Alba Săliștea Jurj Ion 169/5 A 269/2 570 524,40
  462 Alba Săliștea Jurj Ion 169/12 A 278/2 632 581,44
  463 Alba Săliștea Kloss Maria, Besinar Eugenia, Tarlea Aurelia, Jibotean Virgil, Jibotean Maria, Dicu Ironim, Molodet Emilia 397/23 A 147/2 887 816,04
  464 Alba Săliștea Ludosan A. Cleonic 169/18 A 245/2 717 659,64
  465 Alba Săliștea Ludosan C. Ironim 169/90 A 246/2 312 287,04
  466 Alba Săliștea Ludosan Ioan 135/32 A 345/2 734 675,28
  467 Alba Săliștea Ludosan N. Ioan 345/2 A 312/2 391 359,72
  468 Alba Săliștea Macarie Ioan 389/19 A 339 1.900 1.748,00
  469 Alba Săliștea Macarie Ioan 397/20 A 290/2 660 607,20
  470 Alba Săliștea Maierescu Ioan 397/21 A 301/2 423 389,16
  471 Alba Săliștea Maiorescu Maftei 397/40 A 293/1 529 486,68
  472 Alba Săliștea Maniu Gheorghe 169/48 A 215/2 388 356,96
  473 Alba Săliștea Marginean Cristina Estera 397/39 A 107/1 324 298,08
  474 Alba Săliștea Marian Eugen 169/58 A 270/1 867 797,64
  475 Alba Săliștea Marin I. Ilisca 169/32 A 239/2 358 329,36
  476 Alba Săliștea Marin Ioan, Marin Sabin 345/10/2 A 200 600 552,00
  477 Alba Săliștea Marin Ioan, Marin Sabin 345/10/1 A 198/1 942 866,64
  478 Alba Săliștea Mateiu E. Ioan 397/76 A 414/2 1.058 973,36
  479 Alba Săliștea Maxim R. Mina 169/37 A 364/1 432 397,44
  480 Alba Săliștea Maxim R. Mina 83/16 A 371/2 959 882,28
  481 Alba Săliștea Molodet Dragosin 169/67 A 250/2 575 529,00
  482 Alba Săliștea Molodet Petru 397/42 A 292/1 13 11,96
  483 Alba Săliștea Muntean Dorina, Marin Dorina, Marin Nicolae 169/10/1 A 253/2 1.091 1.003,72
  484 Alba Săliștea Muntean Filon 169/4 A 310/2 1.588 1.460,96
  485 Alba Săliștea Muntean Filon 135/9 A 222/2 504 463,68
  486 Alba Săliștea Muntean Gheorghe 135/45 A 351/2 87 80,04
  487 Alba Săliștea Muntean Ioana 83/14 A 175/2 859 790,28
  488 Alba Săliștea Muntean N. Dorina, Marin Dorina, Marin Nicolae 169/26 A 242/1 514 472,88
  489 Alba Săliștea Muntean N. Gheorghe 169/43 A 238/2 61 56,12
  490 Alba Săliștea Muntean Nicolae 139/6 A 203/2 941 865,72
  491 Alba Săliștea Muntean V. Gheorghe 169/10/2 A 240/2 1.033 950,36
  492 Alba Săliștea Muntean V. Gheorghe 135/39 A 227/2 301 276,92
  493 Alba Săliștea Muntean V. Gheorghe 169/40 A 276/2 465 427,80
  494 Alba Săliștea Muresan Raveca 169/86 A 404 5.800 5.336,00
  495 Alba Săliștea Nechif Achim 142/97 A 191/2 749 689,08
  496 Alba Săliștea Nistor Gheorghe 169/36 A 208/2 279 256,68
  497 Alba Săliștea Nutu Gheorghe, Groza Nicolae, Nutu Luca 169/85 A 247/2 2.234 2.055,28
  498 Alba Săliștea Nutu N. Gheorghe, Groza Nicolae, Nutu Luca 169/16 A 358/2 404 371,68
  499 Alba Săliștea Oana I. Vasile 169/38 A 403/1 308 283,36
  500 Alba Săliștea Olar Achim 169/50 A 256/1 551 506,92
  501 Alba Săliștea Oltean Gh. Ana 135/40 A 230/2 534 491,28
  502 Alba Săliștea Oltean S. Petru 169/29 A 261/1 253 232,76
  503 Alba Săliștea Oltean S. Petru 135/43 A 349/2 287 264,04
  504 Alba Săliștea Oltean S. Toma 135/41 A 347/2 460 423,20
  505 Alba Săliștea Oprita A. Galena 394/20 A 206 2.900 2.668,00
  506 Alba Săliștea Ordean A. Avram 169/46 A 271/1 444 408,48
  507 Alba Săliștea Ordean A. Ioan 169/45 A 249/1 476 437,92
  508 Alba Săliștea Ordean A. Nicolae 169/27 A 354/2 309 284,28
  509 Alba Săliștea Ordean Ioan 135/28 A 234/2 1.312 1.207,04
  510 Alba Săliștea Ordean N. Ioan 169/65 A 262/2 588 540,96
  511 Alba Săliștea Padurean Elena 295/8 A 196/1 3.743 3.443,56
  512 Alba Săliștea Padurean G. Elena, Radu Aurel, Radu Cornel 139/4 A 381/2 1.215 1.117,80
  513 Alba Săliștea Padurean Gh. Ileana 135/25 A 232/2 585 538,20
  514 Alba Săliștea Padurean Ghe. Ileana 169/71 A 264/2 261 240,12
  515 Alba Săliștea Padurean Maria 142/63 A 181/2 3.058 2.813,36
  516 Alba Săliștea Padurean Raveca 345/1 A 315/2 4 3,68
  517 Alba Săliștea Padurean Traian 142/95 A 343/2 641 589,72
  518 Alba Săliștea Parohia Ortodoxă Tartaria 139/7 A 173/2 6.075 5.589,00
  519 Alba Săliștea Patrut T. Maria, Patrut Luca, Patrut Raveca 83/10 A 182/2 1.534 1.411,28
  520 Alba Săliștea Patrut T. Maria, Patrut Luca, Patrut Raveca 169/33 A 356/1 421 387,32
  521 Alba Săliștea Patrut T. Maria, Patrut Luca, Patrut Raveca 169/54 A 359/1 595 547,40
  522 Alba Săliștea Patrut T. Maria, Patrut Luca, Patrut Raveca 83/10/1 A 305/2 751 690,92
  523 Alba Săliștea Pienar A. Achim, Magda Ana 135/46/1 A 352/2 29 26,68
  524 Alba Săliștea Pienar Achim, Magda Ana 169/49 A 319/2 375 345,00
  525 Alba Săliștea Pienar Gheorghe 135/33 A 228/2 701 644,92
  526 Alba Săliștea Popic I. Marian 83/17 A 382/2 1.811 1.666,12
  527 Alba Săliștea Popic I. Petru 169/25 A 317/1 743 683,56
  528 Alba Săliștea Popic Petru 397/85 A 284/1 171 157,32
  529 Alba Săliștea Racabeu Maria 135/10 A 329/2 456 419,52
  530 Alba Săliștea Radu A. Ana 139/2 A 369/2 1.067 981,64
  531 Alba Săliștea Radu A. Ana 83/16/2 A 167/2 1.642 1.510,64
  532 Alba Săliștea Radu D. Maria 345/6/1 A 201 1.400 1.288,00
  533 Alba Săliștea Radu D. Maria 135/34 A 229/2 1.703 1.566,76
  534 Alba Săliștea Radu D. Maria 345/6/2 A 202/2 839 771,88
  535 Alba Săliștea Radu G. Valeria 142/71 A 380/2 2.871 2.641,32
  536 Alba Săliștea Radu L. Romulu 135/37 A 401/2 634 583,28
  537 Alba Săliștea Radu Mircea Cornel, Radu Octavian 135/3 A 219/2 461 424,12
  538 Alba Săliștea Radu Nicolae, Radu Raveca, Calugar Ana 142/62 A 299/2 931 856,52
  539 Alba Săliștea Radu Raveca, Banatan Ana 142/93 A 376/2 1.086 999,12
  540 Alba Săliștea Radu T. Nicolae 169/60 A 273/2 568 522,56
  541 Alba Săliștea Radu Valeria 135/14 A 410/2 1.215 1.117,80
  542 Alba Săliștea Radu Victoria, Stan Aurelia 397/73 A 323/2 312 287,04
  543 Alba Săliștea Radulescu Ana 295/9 A 327/1 974 896,08
  544 Alba Săliștea Radulescu T. Ana 135/19 A 333/2 653 600,76
  545 Alba Săliștea Rodean Lina 135/20 A 334/2 820 754,40
  546 Alba Săliștea Sasu Ioan 384/20/3 A 306 6.000 5.520,00
  547 Alba Săliștea Sava Dorina, Sava Vasile 135/31 A 112/2 1.501 1.380,92
  548 Alba Săliștea Societatea Comercială Petrostar - S.R.L. Sugag 397/26 A 56/2 11.578 10.651,76
  548^1AlbaSălișteaS.C. PETROSTAR - S.R.L. ȘUGAG397/26Hală de producție (depozit)56/224771.580
  549 Alba Săliștea Societatea Comercială Tea - S.R.L. 397/41 A 137/1 512 471,04
  550 Alba Săliștea Schvarz Gheorghe 135/29 A 344/2 652 599,84
  551 Alba Săliștea Schvarz I. Gheorghe 169/21 A 243/1 843 775,56
  552 Alba Săliștea Sintea G. Gheorghe 397/84 A 400/1 726 667,92
  553 Alba Săliștea Sintea Gheorghe 295/10 A 326/1 288 264,96
  554 Alba Săliștea Sintea Gheorghe 169/59 A 320/2 341 313,72
  555 Alba Săliștea Sintea I. Ioan 169/15 A 213/2 745 685,40
  556 Alba Săliștea Sintea N. Nicolae 169/14 A 277/2 998 918,16
  557 Alba Săliștea Sintea Nicolae 397/83/3 A 288/1 1.271 1.169,32
  558 Alba Săliștea Socaciu I. Ioan, Miclea Emilia, Banatan Ioan 135/5 A 217/2 344 316,48
  559 Alba Săliștea Socaciu I. Ioan, Miclea Emilia, Banatan Ioan 169/6 A 257/2 879 808,68
  560 Alba Săliștea Stan A. Aurelia și Radu Victoria 169/35 A 265/2 284 261,28
  561 Alba Săliștea Stan Aurel 142/66 A 368/2 1.062 977,04
  562 Alba Săliștea Stan Aurelia, Radu Victoria 169/23 A 361/2 282 259,44
  563 Alba Săliștea Stan S. Raveca 169/20 A 281/2 403 370,76
  564 Alba Săliștea Stan S. Traian 135/16 A 216/2 1.327 1.220,84
  565 Alba Săliștea Stan T. Aurelia, Radu Victoria 142/60 A 172/2 723 665,16
  566 Alba Săliștea Stanica Ana, Socaciu Simza, Borcea I. Maria, Cazan Ana 135/23/2 A 336/2 597 549,24
  567 Alba Săliștea Stanica Ana, Socaciu Simza, Borcea I. Maria, Cazan Ana 83/13 A 168/2 859 790,28
  568 Alba Săliștea Stanica Cimpean 135/23/1 A 335/2 581 534,52
  569 Alba Săliștea Stoica Ana 135/13 A 225/2 1.244 1.144,48
  570 Alba Săliștea Stupar I. Ioan 169/56 A 316/2 194 178,48
  571 Alba Săliștea Stupar I. Ioan 83/9 A 183/2 790 726,80
  572 Alba Săliștea Suivana Maria 397/18 A 297/2 205 188,60
  573 Alba Săliștea Suivana Nicolae 135/18/1 A 331/2 682 627,44
  574 Alba Săliștea Suivana Valeria 139/3 A 378/2 1.195 1.099,40
  575 Alba Săliștea Suteu Achim 397/38 A 294/1 366 336,72
  576 Alba Săliștea Suteu Ioan, Dicu Maria, Suteu Maria 169/69 A 209/2 455 418,60
  577 Alba Săliștea Suvaina Aurel 397/17 A 291/2 472 434,24
  578 Alba Săliștea Suvaina C. Dragosin 169/66 A 363/2 582 535,44
  579 Alba Săliștea Suvaina Gheorghe 295/6 A 411 2.200 2.024,00
  580 Alba Săliștea Suvaina Gheorghe 142/92 A 177/2 267 245,64
  581 Alba Săliștea Suvaina I. Ioan 169/9 A 355/2 849 781,08
  582 Alba Săliștea Suvaina Maria 169/87 A 258 1.700 1.564,00
  583 Alba Săliștea Suvaina Nicolae 345/5 A 199/2 2.705 2.488,60
  584 Alba Săliștea Suvaina P. Nicolae 169/17 A 282/2 1.083 996,36
  585 Alba Săliștea Suvaina P. Nicolae 169/88 A 260 1.700 1.564,00
  586 Alba Săliștea Suvaina P. Traian 397/72 A 286/2 58 53,36
  587 Alba Săliștea Suvaina V. Ana 169/47 A 275/1 564 518,88
  588 Alba Săliștea Suvaina V. Gheorghe 169/2/1 A 309/2 596 548,32
  589 Alba Săliștea Tartarean Maria 397/24 A 296/2 1.006 925,52
  590 Alba Săliștea Todea A. Aurelia, Susan Lucica, Suvaina Crisca, Balosin