HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007(*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 septembrie 2019    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2019 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 7 iunie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018 și a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 12 august 2019.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa nr. ISTATUTprivind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență  +  Anexa nr. IICOD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI DISCIPLINĂal Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România