ORDONANȚA nr. 90 din 26 august 1998privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea până la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a acțiunilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și finanțarea acțiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinație Ministerului Agriculturii și Alimentației, prin legile anuale ale bugetului de stat. (la 16-11-1998, Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 noiembrie 1998 )  +  Articolul 2Fondurile prevăzute la art. 1 se repartizează lunar, de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, oficiilor județene de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea și de efectuarea cheltuielilor potrivit destinațiilor aprobate, precum și de recepția lucrărilor executate și decontate.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și
  alimentației,
  Adrian Dobrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  -----------