REGULI din 23 decembrie 2004 PENTRU PREPARAREA ȘI MANIPULAREA SOLUȚIEI DE DIALIZĂ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005.
  NORME DE CALITATE A APEIA) Reguli pentru prepararea și manipularea soluției de dializăa. Prepararea dializantului se realizează de aparatul de hemodializă, prin diluarea cu apă purificată - într-o proporție corespunzătoare tipului de monitor de dializă - a unei soluții concentrate ("concentrat") pentru hemodializă, preparată industrial sau în unitatea de dializă.b. La prepararea soluției de dializă sunt obligatorii:– Utilizarea unei ape de puritate corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic, în conformitate cu "Farmacopeea europeană";– Folosirea de substanțe chimice din categoria "dializă", aprobate de Ministerul Sănătății.c. Soluția concentrată pentru hemodializă poate fi preparată industrial sau în cadrul unității de dializă supunându-se normelor actuale privind prepararea și utilizarea medicamentelor, în spații corespunzător amenajate de către personal calificat.d. La prepararea soluției concentrate pentru hemodializă este obligatorie folosirea apei purificate și a substanțelor chimice care să corespundă criteriilor stabilite în (pct. b).e. Compoziția chimică a fiecărei șarje de soluție concentrată va fi determinată, iar rezultatul determinării va fi înregistrat într-un registru special.f. Din fiecare șarjă de soluție concentrată se vor păstra mostre timp de 24-48 ore.g. Indiferent de modul de preparare a soluției concentrate pentru dializă, recipienții vor fi etichetați corespunzător (dată, șarjă, compoziție, operator, control de calitate).h. Recipientele utilizate pentru soluția concentrată de hemodializă vor fi numai de culoare albă, vor fi transparente și vor avea capace de culori diferite, în raport cu conținutul (componenta "acidă", componenta "bazică", dializant cu acetat).i. Recipientele utilizate la colectarea lichidelor folosite la destindere, la restituire și la spălarea liniilor și a dializorului vor fi marcate distinct, pentru a preveni folosirea lor pentru soluția concentrată;j. Controlul compoziției dializantului, prin determinarea concentrației fiecărui constituent al soluției sau printr-un test global efectuat de aparatul de dializă - de tipul conductivității electrice - este obligatoriu înainte de începerea ședinței de hemodializă.k. La prepararea, stocarea și transportul concentratului pentru hemodializă sau a dializantului, este interzisă utilizarea de instalații, dispozitive sau ustensile din metal, sticlă, mase plastice sau alte substanțe care pot elibera constituenți nocivi sau pot modifica compoziția soluțiilor respective.l. Este interzisă utilizarea soluției concentrate de dializă cu bicarbonat la mai mult de 24 ore de la preparare.m. Este interzisă utilizarea dializantului cu încărcare microbiană mai mare decât 1.000 colonii/ml.B) Norme de calitate a apeiSe referă la puritatea chimică și la puritatea microbiologică. Acestea trebuie monitorizate cu regularitate, iar rezultatele trebuie înregistrate. Vor exista proceduri care să se aplice în cazul depășirii limitelor admise, mergand până la închiderea temporară a centrului de dializă într-o asemenea situație.Monitorizarea sistemului de tratare a apei se va face sub formă de validare (a unui sistem nou instalat sau de câte ori sistemul a fost deschis pentru intervenție - timp de 3 luni, cu evaluări săptămânale) și sub formă de urmărire, monitorizare apoi (vezi tabelele).1. Nivelele maxim admise pentru puritatea microbiologică a apei
  Nivel maxim admis AAMIFarmacopeea europeană
  Apă obișnuităApă ultrapurăApă sterilă
  Contaminarea microbiană (CFU/ml)Endotoxine bacteriene [IU/ml*)] 200 < 2 < 100 < 0,25 < 0,1 < 0,03 < 0,000001 < 0,03
  ------------*) IU endotoxina este standardizată din 1982 de către OMS ca reprezentând reactivitatea a 0,1 ng de endotoxina standard EC-5 a tulpinii 0113:H10:K de E. Coli reactionand cu reactivul LAL (Limulus Amoebocyte Lysate - un lizat de celule imunocompetente al crabului Limulus polyphemus, care are habitatul natural în ape cu o mare concentrație de endotoxine, dezvoltând astfel o imunitate naturală împotriva acestora).
  2. Frecvența de urmărire a calității microbiologice a apei în perioadele de validare și de monitorizare
  Frecvența Validare (3 luni) Monitorizare (12 luni)
  Apa de la robinet săptămânal lunar
  Apa dedurizată săptămânal  
  Apa filtrată/deionizată/prin osmoză inversă săptămânal  
  Intrarea în rețeaua de distribuție săptămânal  
  Apa care alimentează aparatul de dializă săptămânal lunar
  Drenajul dializatului săptămânal lunar
  3. Nivele maxim admise de contaminanți (Farmacopeea europeană, 2003, pp. 3402-3406)
  ContaminantMetoda de analiză Concentrația maximă (mg/L)
  AAMI Farmacopeea europeană
  Aluminiu Spectrometrie de absorbție atomică (SAA)0,01000,0100
  Antimoniu SAA 0,00600,0060
  Arsenic SAA 0,00500,0050
  Bariu SAA 0,10000,1000
  Beriliu SAA 0,00040,0004
  Cadmiu SAA 0,00100,0010
  Calciu SAA 2 (0,05 mmol/l)2 (0,05 mmol/l)
  Cloramine Colorimetrie 0,10000,1000
  Crom SAA 0,01400,0140
  Cupru SAA 0,10000,1000
  Cianură Spectrofotometrie 0,02000,0200
  Fluor Fotoluminiscenta moleculară 0,20000,2000
  Clor liber Colorimetrie 0,50000,5000
  Plumb SAA 0,00500,0050
  Magneziu SAA 4 (0,16 mmol/l)2 (0,08 mmol/l)
  Mercur SAA 0,00020,0010
  Nitrat Colorimetrie 2,00002,0000
  Potasiu Flamfotometrie 8 (0,2 mmol/l)2 (0,008 mmol/l)
  Seleniu SAA 0,09000,0900
  Argint SAA 0,00500,0050
  Sodiu Flamfotometrie 70 (3,0 mmol/l)50 (2,2 mmol/l)
  Sulfat Turbidimetrica 100100
  Taliu SAA 0,00200,0020
  Zinc SAA 0,10000,1000
  4. Frecventa de urmărire a calității chimice a apei în perioadele de validare și de monitorizare
  Frecvența Validare (3 luni) Monitorizare (12 luni)
  Aluminiu lunar lunar
  Antimoniu lunar bianual
  Arsenic lunar bianual
  Bariu lunar bianual
  Beriliu lunar bianual
  Cadmiu lunar bianual
  Calciu zilnic zilnic
  Cloruri și cloramine zilnic zilnic
  Crom lunar trimestrial
  Cupru lunar lunar
  Fluor lunar bianual
  Plumb lunar lunar
  Magneziu zilnic zilnic
  Mercur lunar bianual
  Nitrat lunar bianual
  Potasiu zilnic zilnic
  Seleniu lunar bianual
  Argint lunar bianual
  Sodiu zilnic zilnic
  Sulfat lunar bianual
  Taliu lunar bianual
  Zinc lunar bianual