ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 12 octombrie 1998privind suportarea din bugetul de stat a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) pentru exproprierea imobilului situat în municipiul București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998  (la 22-04-1999, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 ) Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/1998 privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "Imobil situat în București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2",în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României și al art. 5 și 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1În vederea realizării transferului dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul București, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, din patrimoniul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) în proprietatea publică a statului, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, se aproba suportarea din bugetul de stat a sumei de 162.292.043.414 lei, reprezentând despăgubirea datorată Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. (Bancorex) de către Curtea Suprema de Justiție, în calitate de expropriator desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 457/1998. (la 22-04-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 22-04-1999, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 22-04-1999, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 22-04-1999, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 22-04-1999, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 )  +  Articolul 2Imobilul menționat la art. 1 va avea destinația de sediu al Curții Supreme de Justiție.Pentru finanțarea lucrărilor de consolidare, amenajare și dotare a imobilului Curtea Suprema de Justiție este autorizata sa contracteze un credit extern, cu garanția Ministerului Finanțelor.Rambursarea ratelor de credit, plata dobânzilor, precum și a celorlalte costuri aferente creditului extern se vor asigura din fondurile alocate anual cu aceasta destinație prin bugetul Curții Supreme de Justiție. (la 22-04-1999, Articolul 6, care devine articolul 2, a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 67 din 22 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 aprilie 1999 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
  Cornel Croitoru,
  viceguvernator
  Președintele Curții Supreme de Justiție,
  Sorin Moisescu
  ---------