HOTĂRÂRE nr. 563 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Cămărzana, județul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Cămărzana, județul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Cămărzana, județul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 563.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Cămărzana, județul Satu Mare
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Cămărzana, județul Satu Mare
  Descrierea stemeiStema comunei Cămărzana se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în partea inferioară.În partea superioară, în câmp albastru, se află un dragon cu cap de lup cu gura deschisă, care se continuă cu un corp de șarpe de aur.În partea inferioară, în dreapta, în câmp auriu, se află un copac verde dezrădăcinat, încărcat cu zece mere roșii.În partea inferioară, în stânga, în câmp verde, se află un berbec de aur sărind din profil spre dreapta, cu copite de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumateDragonul cu cap de lup și corp de șarpe reprezintă stindardul dacilor. Dacii liberi numiți aici „Dacii mari“ sunt strămoșii oșenilor.Copacul și berbecul simbolizează ocupațiile de bază ale locuitorilor, pomicultura și creșterea animalelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----