HOTĂRÂRE nr. 556 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Chiliile, județul Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Chiliile, județul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Chiliile, județul Buzău, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 556.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Chiliile, județul Buzău
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Chiliile, județul Buzău
  Descrierea stemeiStema comunei Chiliile se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bandă.În partea superioară, pe fond albastru, se află un cap de cerb din profil privind spre dreapta, de aur. În partea inferioară, pe fond de aur, se află trei brândușe naturale. Vârful scutului este undat albastru. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate Capul de cerb face trimitere la fauna zonei.Brândușele reprezintă flora din zonă.Vârful scutului undat simbolizează Lacul Moceanu - rezervație naturală din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----