HOTĂRÂRE nr. 555 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Poșaga, județul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Poșaga, județul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Poșaga, județul Alba, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 555.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Poșaga, județul Alba
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Poșaga, județul Alba
  Descrierea stemei Stema comunei Poșaga se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp roșu, încărcat cu o șapă de albastru. În șapă se află o biserică de argint, redată frontal, având navă dreptunghiulară, cu intrare și două ferestre de culoare neagră de exonartex, cu acoperiș în două ape, prevăzut cu un turn-clopotniță cu două ferestre de culoare neagră și cruce în vârf.În partea dreaptă a scutului, în câmp roșu, este plasat un cap de cerb privind spre stânga, de aur.În partea stângă a scutului, în câmp roșu, se află o floare-de-colț de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumate Biserica face trimitere la Biserica ortodoxă de lemn din satul Poșaga de Sus declarată monument istoric, cât și la Mănăstirea Izvorul cunoscută de pelerini.Capul de cerb semnifică bogăția cinegetică a zonei.Floarea-de-colț, regina florilor, se regăsește în flora locală în rezervația etnobotanică „Scărița Belioara“. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----