HOTĂRÂRE nr. 554 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, județul Maramureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Valea Chioarului, județul Maramureș, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Valea Chioarului, județul Maramureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 554.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Valea Chioarului, județul Maramureș
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Valea Chioarului, județul Maramureș
  Descrierea stemei Stema comunei Valea Chioarului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.În partiția din dreapta sus, pe fond roșu, se află un căprior de aur din profil spre stânga. În partiția din stânga sus, pe fond albastru, se află o biserică de argint cu pridvor mărginit de o balustradă și o ușă ajurată negru, cu acoperiș sprijinit pe patru stâlpi și turlă, având acoperiș triunghiular, în vârful căruia este așezată o cruce latină.În vârful scutului, pe fond de argint, se află o crenguță naturală cu trei frunze și patru prune albastre.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate Căpriorul simbolizează bogăția cinegetică a zonei.Biserica face trimitere la Biserica de lemn din Valea Chioarului, ce a fost ridicată în anul 1846, monument istoric.Crenguța cu prune sugerează una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor, pomicultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ------