HOTĂRÂRE nr. 553 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Hotarele, județul Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Hotarele, județul Giurgiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Hotarele, județul Giurgiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 553.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Hotarele, județul Giurgiu
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Hotarele, județul Giurgiu
  Descrierea stemei Stema comunei Hotarele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În cartierul I, în câmp albastru, se află o piatră de hotar în formă de cruce, de argint. În cartierul II, în câmp de argint, se află un copac smuls, verde. În cartierul III, în câmp albastru, se află doi pești suprapuși, de argint, redați spre dreapta. În cartierul IV, în câmp de argint, se află un vrej de zmeură, cu trei fructe, trei frunze mari și două frunze mici, așezate în stânga, în pal. În dreapta se află o căpșună. Totul în culori naturale.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate Piatra de hotar în formă de cruce face trimitere la denumirea localității și la credința locuitorilor.Copacul reprezintă bogăția silvică din zonă, care înconjoară comuna.Căpșuna și crenguța cu zmeură semnifică activitatea specifică zonei - cultura căpșunului și a zmeurului.Cei doi pești reprezintă cele două lacuri de agrement din localitate, unde se practică pescuitul sportiv.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----