HOTĂRÂRE nr. 552 din 31 iulie 2019privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 552.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara
  Descrierea stemei Stema comunei Luncoiu de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp albastru, se află un cap de cerb lopătar de argint.În partea inferioară, în câmp de aur, se află un pod negru de cărămidă cu doi piloni și trei arcade. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumateCapul de cerb lopătar face referire la Rezervația Cinegetică Valea Lungă, înființată în anul 1933, unică în județul Hunedoara.Podul reprezintă viaductul din localitate, de pe calea ferată Brad-Deva. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----