HOTĂRÂRE nr. 551 din 31 iulie 2019privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, județul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Cristian, județul Sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Cristian, județul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 31 iulie 2019.Nr. 551.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Cristian, județul Sibiu
   +  Descrierea steaguluiSteagul comunei Cristian reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare galbenă, cu două benzi albastre verticale pe partea de ridicare.În centru, pe galben, este imprimată stema comunei Cristian, în partea de sus este inscripționat statutul localității „Comuna“, iar în partea de jos denumirea „Cristian“, cu litere de culoare albastră. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Cristian se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară se află o dangă pentru înfierat vitele, care este reprezentată de un cerc din care ies patru săgeți, de aur, așezate în cele patru puncte cardinale, cu vârful spre exterior.În partea inferioară se află un monument alcătuit dintr-un postament paralelipipedic, peste care este așezat un obelisc; deasupra obeliscului pe un soclu este așezată o acvilă cu zborul luat, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumateDanga pentru vite, folosită din anul 1826, evocă marca juridică a comunei, perpetuată până în prezent.Brâul undat face referire la hidrografia localității - râul Cibin, ce împarte comuna în două.Monumentul simbolizează faptul că acesta a fost ridicat în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Albastru (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.Galbenul (sau aurul) reprezintă pământul, este simbolul forței și bogăției. Reprezintă bogăția și holdele aurii din timpul verii.
  -----