RECTIFICARE nr. 3 din 29 septembrie 2007referitoare la forma republicată a Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRATICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019    La forma republicată a Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, se face următoarearectificare:– în anexa nr. 9 la statut, la titlul celei de-a doua coloane din partea de sus a tabelului, în loc de: „... IUPRL“ se va citi: „... IPURL“.----