DECIZIE nr. 195 din 12 august 2019privind suspendarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Daniel Ionescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019  Având în vedere cererea domnului Daniel Ionescu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.103 din 7 august 2019, în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 515 alin. (1), art. 524 alin. (1) și art. 531 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data de 1 septembrie 2019, raportul de serviciu al domnului Daniel Ionescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se suspendă, prin acordul părților, pentru o perioadă de 2 ani. (2) Domnul Daniel Ionescu predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 12 august 2019.Nr. 195.----