DECIZIE nr. 193 din 12 august 2019privind numirea domnului Radu Gheorghe Antohe în funcția de consilier de stat pe probleme de agricultură în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019  În temeiul art. 22 alin. (5), al art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Gheorghe Antohe se numește în funcția de consilier de stat pe probleme de agricultură în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 12 august 2019.Nr. 193.------