ORDIN nr. 238 din 23 iulie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 2.023/172/2019
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.677 din 6 august 2019
  • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ Nr. 238 din 23 iulie 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 august 2019    ORDIN nr. 2.677 din 6 august 2019