ORDIN nr. 170 din 2 iunie 2003privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii în participațiune „Parc Industrial Botoșani”
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII ȘI PROGNOZEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003    Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum și ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării și prognozei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acorda titlul de parc industrial asocierii în participațiune alcătuite din următorii membri:a) Societatea Comercială "Electromining" - S.A., având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului J07/188/1999, codul unic de înregistrare R 12070484, sediul social în municipiul Botosani, Calea Naționala nr. 6 bis, județul Botosani;b) Societatea „Grupul Industrial Electrocontact” - S.A., având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului J07/88/1991, codul unic de înregistrare 607321; (la 13-09-2013, Litera b) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.910 din 6 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013 ) c) Societatea „Subex” - S.A., având numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului J40/5230/2013, codul unic de înregistrare 946743. (la 13-09-2013, Litera c) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.910 din 6 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013 ) d) Consiliul Local al Municipiului Botosani, municipiul Botosani, Piața Revoluției nr. 1, județul Botosani.  +  Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este situat în zona industriala din nordul municipiului Botosani;b) are o suprafața totală de 12,95 ha;c) Abrogată. (la 13-09-2013, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.910 din 6 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 13 septembrie 2013 ) (2) Societatea comercială desemnată de membrii asocierii ca administrator al Parcului Industrial Botosani este Societatea Comercială "Electromining" - S.A., cod unic de înregistrare R 12070484.  +  Articolul 3(1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în condițiile existenței asocierii constituite pentru realizarea parcului industrial și respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin și se va comunica celor interesați de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării și Prognozei.  +  Articolul 4Membrii asocierii în participațiune prevăzuți la art. 1 urmăresc realizarea obiectivelor enumerate la art. 1 alin. (1) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002, și transmit trimestrial Ministerului Dezvoltării și Prognozei rapoarte privind activitățile realizate în parcul industrial.
    Ministrul dezvoltării și prognozei,
    Gheorghe Romeo Leonard Cazan
    București, 2 iunie 2003.Nr. 170.-------------