HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 14 octombrie 2003privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru protecția vieții și sănătății, personalul trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak beneficiază de asigurări de viață și de sănătate.  +  Articolul 2Personalul trimis în misiune permanentă în Irak beneficiază de o indemnizație de 50% calculată asupra salariului în valută corespunzător funcției pe care este încadrat, pentru desfășurarea activității în zone de risc și conflicte armate. Aceasta indemnizație se acordă numai pe durata existenței riscurilor menționate.Nivelul diurnei acordate personalului trimis în misiune temporară în Irak, pe durata existenței riscurilor severe de insecuritate, se majorează cu 50%. (la 28-03-2005, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005 )  +  Articolul 3Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la art. 1 și 2 se suportă din bugetele aprobate unităților trimițătoare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 14 octombrie 2003.Nr. 1.212.--------