ORDIN nr. 317 din 17 iulie 2002pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de acreditare
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 16 august 2002  Ministrul industriei și resurselor,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformitatii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul-cadru al organismului național de acreditare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  București, 17 iulie 2002.Nr. 317.  +  AnexăSTATUTUL-CADRU al organismului național de acreditare-------------