HOTĂRÂRE nr. 536 din 24 iulie 2019privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 29 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 58 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constată încetarea, prin efectul legii, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor exercitat de domnul Constantin-Cătălin Radu în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 3/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constată încetarea, prin efectul legii, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor exercitat de domnul Ion Gogoescu în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 527/2017 privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 iulie 2017.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constată încetarea, prin efectul legii, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor exercitat de doamna Mioara Niculina Pometcu în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 501/2016 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constată încetarea, prin efectul legii, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor exercitat de domnul Daniel-Marius Staicu în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 718/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 6 octombrie 2017.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constată încetarea, prin efectul legii, a mandatului de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor exercitat de domnul Marius Vorniceanu în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 176/2017 pentru revocarea și numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 24 iulie 2019.Nr. 536.-----