HOTĂRÂRE nr. 489 din 9 iulie 2019privind aprobarea Programului statistic național anual 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 15 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (6) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul statistic național anual 2019, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritățile și instituțiile publice care desfășoară activități statistice cuprinse în cadrul Programului statistic național anual 2019 sunt responsabile de realizarea acestora în condițiile descrise în fișele proprii, prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Furnizorii de date au obligația să raporteze date și informații statistice potrivit modalităților de colectare a acestora prevăzute în fișele Programului statistic național anual 2019. În cazul în care sunt prevăzute modalități multiple de raportare se utilizează cu prioritate modalitatea de transmitere electronică, prin utilizarea portalului web.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Costin Mihalache
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Gabriela Mihaela Voicilă,
  secretar de stat
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  p. Ministrul cercetării și inovării,
  Dan Popescu,
  secretar general
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Ministrul fondurilor europene,
  Roxana Mînzatu
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 9 iulie 2019.Nr. 489.-----