DECIZIE nr. 9 din 10 iulie 2019privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-20 iulie 2019
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 11 iulie 2019    În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICÎn perioada 12-20 iulie 2019, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Nicolae Moga, vicepreședinte al Senatului.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    București, 10 iulie 2019.Nr. 9.----