ORDIN nr. M.132 din 21 iunie 2019privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în anexa nr. 2.  +  Articolul 3La data de 1 decembrie 2018 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale maiștrilor militari și subofițerilor nominalizați în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.* Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conțin informații clasificate.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  Contrasemnează:
  Șeful Direcției generale management resurse umane,
  general-maior Liviu-Marilen Lungulescu
  București, 21 iunie 2019.Nr. M.132.----