DECIZIE nr. 142 din 11 iulie 2019privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Anamaria Mihaela Covaci, director executiv la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019  Având în vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene, formulată prin Adresa nr. 161/R.M. din data de 3 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.179 din data de 3 iulie 2019, precum și Adresa nr. 32.512/2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în temeiul art. 29, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anamaria Mihaela Covaci, director executiv la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 11 iulie 2019.Nr. 142.-----