DECIZIE nr. 141 din 11 iulie 2019privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ileana Ciutan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019  Având în vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene, formulată prin Adresa nr. 160/R.M. din data de 3 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.178 din data de 3 iulie 2019, în temeiul art. 29, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ileana Ciutan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 11 iulie 2019.Nr. 141.-----