DECIZIE nr. 140 din 11 iulie 2019pentru numirea domnului Marian Murguleț în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019  În temeiul art. 20 alin. (2), art. 29 și art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Murguleț se numește în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 11 iulie 2019.Nr. 140.-----