DECRET nr. 563 din 10 iulie 2019privind conferirea "Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945"
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 2 din Legea nr. 68/1994 privind înființarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945“, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1) și ale art. 6 lit. C din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată,pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea Război Mondial,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945“ unui veteran de război care a participat la campaniile Armatei Române, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 10 iulie 2019.Nr. 563.  +  ANEXĂ
  Medalia „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945“
  Asociația Națională a Veteranilor de Război
  Județul Timiș:1. Iliescu Ilie Costache
  -----