ORDIN nr. 337 din 23 mai 2019pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 11 iulie 2019  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, prevăzute în anexele nr. 1-43*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-43 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.  +  Articolul 3Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  București, 23 mai 2019.Nr. 337.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - TURBOMOTOARE COMOTI BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDETECȚIEI - IGR BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI“ - IFIN HH BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI - INFLPR BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 8MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICĂ - IFT IAȘI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 9MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 10MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 11MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE - CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 12MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 13MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 14MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 15MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 16MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 17MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 18MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICPE - CA BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 19MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ „ELIE CARAFOLI“ - I.N.C.A.S.
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 20MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 21MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 22MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 23MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 24MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 25MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 26MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE - IMNR BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 27MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ - INCD INSEMEX PETROȘANI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 28MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 29MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN-INCERC
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 30MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMUNICAȚII - INSCC BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 31MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 32MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 33MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEȘ“ - BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 34MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 35MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 36MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ FUNDULEA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 37MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 38MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 39MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 40MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 41MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII“ - INCDDD TULCEA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 42MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA“ - INCDM CONSTANȚA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
   +  Anexa nr. 43MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIINSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA“
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ----