HOTĂRÂRE nr. 475 din 3 iulie 2019pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iași"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 11 iulie 2019  Având în vedere prevederile art. 223 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iași“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din veniturile proprii ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 475.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură
  din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară «Ion Ionescu de la Brad» din Iași“
  Titular: Ministerul Educației NaționaleBeneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din IașiAmplasament: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, municipiul Iași, județul IașiIndicatorii tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 15.02.2019; 1 euro = 4,7383 lei), din care:mii lei48.818
  construcții + montaj (C+M)mii lei37.215
  Valoarea investiției rest de executat și de finanțat (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 15.02.2019; 1 euro = 4,7383 lei), din care: mii lei34.727
  construcții + montaj (C+M)mii lei24.748
  Eșalonarea investiției INV/C+M
  - Anul Imii lei10.395
  mii lei9.359
  - Anul IImii lei16.530
  mii lei13.178
  - Anul IIImii lei7.802
  mii lei2.211
  Capacități:
  Regim de înălțimeS tehnicparțial + P+2E+M
  Suprafața construitămp4.015,07
  Suprafața desfășuratămp16.060,28
  Suprafața utilă totalămp13.248,79
  Durata de realizare a investițieiluni26
  Factori de risc:Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013; Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118/1999, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din veniturile proprii ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----