ORDIN nr. 4.369 din 3 iulie 2019pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2019
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 11 iulie 2019    În temeiul art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c) și art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul procesului-verbal al Comisiei centrale numite prin Ordinul ministrului educației naționale 3.857/2019*) privind desemnarea membrilor Comisiei centrale și a Comisiei de contestații pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, încheiat în data de 28 mai 2019, *) Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.857/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul procesului-verbal al Comisiei de contestații numite prin Ordinul ministrului educației naționale 3.857/2019*) privind desemnarea membrilor Comisiei centrale și a Comisiei de contestații pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, încheiat în data de 25 iunie 2019,în baza Hotărârii Guvernului României nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2019, cuprinzând 4.080 de beneficiari, potrivit anexei**), care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Direcția generală economică, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală infrastructură, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția administrativ și achiziții, Direcția generală juridic și persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 3 iulie 2019.Nr. 4.369.----