ORDIN nr. 944 din 26 iunie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 940 din 12 iunie 2019
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 944 din 26 iunie 2019
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 650 din 3 iulie 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019    ORDIN nr. 940 din 12 iunie 2019