HOTĂRÂRE nr. 482 din 4 iulie 2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale „Romtehnica“ - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel-Beniamin Leș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 4 iulie 2019.Nr. 482.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEOperatorul economic: Compania Națională „Romtehnica“ - S.A.Sediul/Adresa: Bd. Timișoara nr. 5C, sectorul 6, BucureștiCodul unic de înregistrare: 472771
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2019
  ----