HOTĂRÂRE nr. 467 din 3 iulie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69", județul Timiș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, județul Timiș, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează prin Programul operațional Infrastructură mare și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 467.  +  ANEXĂ
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
  "Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69", județul Timiș
  Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Amplasament: județul Timiș
  Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.): (în prețuri valabile la data de 21.02.2017/1 euro = 4,5157 lei),mii lei259.880
  - din care: C+M (inclusiv T.V.A.):mii lei220.804
  Eșalonarea investiției:
  Anul IINVmii lei168.922
  C+Mmii lei143.523
  Anul IIINVmii lei90.958
  C+Mmii lei 77.281
  Capacități:
  Lungime totalăkm10,00
  Lățime platformăm20,50
  Din care: - parte carosabilăm4 x 3,50
  - separator fluxuri de circulațiem1,50
  - lățime acostamentem2 x 2,50
  din care benzi de încadrarem2 x 0,75
  Poduribuc.2
  Pasajebuc.4
  Pasaje inferioarebuc.2
  Noduri rutierebuc.3
  Durata de realizare a investiției:luni18
  Factori de risc:Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se realizează prin Programul operațional Infrastructură mare și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ---