HOTĂRÂRE nr. 486 din 9 iulie 2019privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea „IOR“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 9 iulie 2019.Nr. 486.  +  ANEXĂMINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI Societatea IOR - S.A.București, sectorul 3, str. Bucovina nr. 4Cod unic de înregistrare RO 340312
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
  (la 31-12-2019, ANEXA a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 989 din 27 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 31 decembrie 2019 )
  -----