HOTĂRÂRE nr. 1.053 din 18 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2^1, art. 3 alin. (4), art. 9 alin. (3) și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  București, 18 noiembrie 2014.Nr. 1.053.  +  ANEXĂNORMEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programuluide stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare