HOTĂRÂRE nr. 165 din 13 martie 2012privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, prevăzută în anexa nr. I.(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1), cuprinși în anexele nr. II/1-II/3.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexele nr. II/1-II/3 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I și II/1-II/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozițiile nr. 32 și 80 din anexa nr. IA, poziția nr. 9 din anexa nr. IB, precum și anexele nr. II/32, II/80 și III/80 privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Amenajare Valea Băița în comuna Tăuții Măgherăuși, județul Maramureș", "Apărare de mal râu Dâmbovița în zona frontului de captare Dragomirești, Sălcioara și aval pod C.F. Contești, județul Dâmbovița" și "Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului și pădurilor,
  Marin Anton,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Cristian Petrescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 13 martie 2012.Nr. 165.  +  Anexa nr. I
  LISTA
  obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu
  Nr. crt. Denumirea
  1. Amenajare vale Băița în comuna Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș
  2. Apărare de mal râu Dâmbovița în zona frontului de captare Dragomirești, Sălcioara și aval pod C.F. Conțești, județul Dâmbovița
  3. Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț
   +  Anexa nr. II/1
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Amenajare vale Băița în comuna Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Someș-TisaAmplasament: bazinul hidrografic Lăpuș pe valea Băița, pe teritoriul administrativ al localităților Băița și Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș  +  Indicatori tehnico-economici
  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 27.899*)
  (în prețuri valabile la 30.09.2011; 1 euro = 4,3218 lei)
  din care:
  - construcții-montajmii lei 26.128
  din care:
  - Valoarea investiției rest de executatmii lei 9.334*)
  din aceasta:
  - construcții-montajmii lei 8.270
  - Capacități:
  - amenajare albiekm 14,20
  - ziduri de sprijinkm 11,198
  - Durata de realizare a investiției luni 54
  din care:
  - durata de realizare a investiției rest de executatluni 12
  Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. II/2
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Apărare de mal râu Dâmbovița în zona frontului de captare Dragomirești,
  Sălcioara și aval pod C.F. Conțești, județul Dâmbovița"
  Titular: Ministerul Mediului și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș-VedeaAmplasament: bazinul hidrografic Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al localităților Dragomirești, Sălcioara și Conțești, județul Dâmbovița  +  Indicatori tehnico-economici
  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 9.134*)
  (în prețuri valabile la 30.06.2011; 1 euro = 4,2157 lei)
  din care:
  - construcții-montajmii lei 7.059
  din care:
  - Valoarea investiției rest de executatmii lei 6.359*)
  din aceasta:
  - construcții-montajmii lei 4.499
  - Capacități:
  - apărare de malkm 2,060
  din care:
  - Dragomireștikm 1,000
  - Sălcioarakm 0,650
  - Conțeștikm 0,410
  - recalibrare albie km 2,885
  din care:
  - Dragomireștikm 1,750
  - Sălcioarakm 0,450
  - Conțeștikm 0,685
  - diguri de închidere albie km 0,400
  din care:
  - Sălcioarakm 0,150
  - Conțeștikm 0,250
  - canal tăiere de cot km 0,650
  din care:
  - Sălcioarakm 0,350
  - Conțeștikm 0,300
  - refacere dig km 0,050
  - Durata de realizare - durata de realizare a investiției rest de executat luni luni 24 12
  Notă
  *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
   +  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului "Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
   +  Anexa nr. II/3
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
  ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț“
  Titular: Ministerul Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Române“ - A.B.A. SiretAmplasament: în bazinul hidrografic al râului Siret, subbazinul râului Bistrița. Lucrările propuse sunt amplasate pe râul Cracău, în zona de vărsare a acestuia în râul Bistrița, în zona satului Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț.  +  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):mii lei69.039
  (în prețuri valabile la 28.08.2018, 1 euro = 4,6474 lei),
  din care:
  construcții-montajmii lei60.028
  Valoarea investiției rest de executat (inclusiv TVA):mii lei57.159
  din care:
  construcții-montajmii lei50.797
  Capacități:
  - regularizare albie existentă râu Cracăukm3,500
  - amenajare albie nouă deviată râu Cracăukm5,059
  - poduribuc.2
  Durata de execuție: rest de executatluni5
   +  Factori de risc:Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. (la 10-07-2019, Anexa nr. II/3 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 462 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019 )
  -----