HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 24 septembrie 2008privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 octombrie 2008  (la 22-10-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.325 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, (la 22-10-2008, Preambulul hotărârii a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.325 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008 ) Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă repartizarea sumei de 700.000 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui județ a sumelor prevăzute în anexă se face prin hotărâre a consiliului județean. (la 22-10-2008, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.325 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008 )  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozițiile legale.  +  Articolul 3Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 24 septembrie 2008.Nr. 1.152.
   +  Anexă
  REPARTIZAREA
  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării
  cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
  (la 22-10-2008, Titlul Anexei a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.325 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008 )
  Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată mii lei
  1 Alba 5.000
  2 Arad 5.000
  3 Argeș 33.000
  4 Bacău 33.000
  5 Bihor 25.000
  6 Bistrița-Năsăud 10.000
  7 Botoșani 10.000
  8 Brașov 25.000
  9 Brăila 24.000
  10 Buzău 20.000
  11 Caraș-Severin 5.000
  12 Călărași 25.000
  13 Cluj 10.000
  14 Constanța 32.700
  15 Covasna 2.500
  16 Dâmbovița 5.000
  17 Dolj 21.000
  18 Galați 22.000
  19 Giurgiu 25.000
  20 Gorj 20.000
  21 Harghita 2.500
  22 Hunedoara 25.000
  23 Ialomița 20.000
  24 Iași 22.000
  25 Ilfov 10.000
  26 Maramureș 10.000
  27 Mehedinți 10.000
  28 Mureș 15.000
  29 Neamț 5.000
  30 Olt 20.000
  31 Prahova 23.000
  32 Satu Mare 15.000
  33 Sălaj 20.000
  34 Sibiu 15.000
  35 Suceava 5.000
  36 Teleorman 32.600
  37 Timiș 10.000
  38 Tulcea 5.000
  39 Vâlcea 20.000
  40 Vaslui 24.000
  41 Vrancea 32.700
  TOTAL: 700.000
  ---------