DECIZIE nr. 224 din 12 noiembrie 2008privind constituirea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 13 noiembrie 2008  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor,primul-ministru emite următoarea decizie:  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, în componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  București, 12 noiembrie 2008.Nr. 224.  +  AnexăCOMPONENȚAComisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor1. Cristian Vlădescu - reprezentantul Administrației Prezidențiale2. Elena Veronica Merticariu - reprezentantul Guvernului (la 18-06-2009, Punctul 2. din Anexă a fost modificat de Articolul 2 din DECIZIA nr. 563 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009 ) 3. Constantin Popa - reprezentantul Academiei Române4. Gheorghe Borcean - reprezentantul Colegiului Medicilor din România5. Mircea Nicușor Timofte - reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (la 18-06-2009, Punctul 5. din Anexă a fost modificat de Articolul 2 din DECIZIA nr. 563 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009 ) --------