HOTĂRÂRE nr. 16 din 2 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
  • BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) și (3) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,Biroul permanent al Senatului adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în ședința din 2 noiembrie 2005.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VACAROIU
    București, 2 noiembrie 2005.Nr. 16.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelorcu Caracter Personal