ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133 din 22 octombrie 2008privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008  Având în vedere situația de urgență care constă în iminența expirării termenului alocat Etapei I a Programului strategic de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București și în necesitatea asigurării în avans a capacităților aeroportuare necesare pentru menținerea gradului de siguranță și securitate, în condițiile creșterii traficului aerian,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Barna Tanczos,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 22 octombrie 2008.Nr. 133.  +  Anexă(Anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999)PROGRAM STRATEGIC DE DEZVOLTAREa infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București pentru perioada 2007-2019Etapa I1 martie 2007-31 decembrie 2008Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 martie 2007-31 decembrie 2010Desfășurarea activităților premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007-31 decembrie 2008Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2010Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate; (la 13-06-2009, Punctul II.2. din Anexă a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009 ) II.3. 1 iulie 2009-31 decembrie 2010Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finanțare necesare pentru realizarea obiectivului de investiții; (la 13-06-2009, Punctul II.3. din Anexă a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009 ) II.4. 1 iulie 2010-31 decembrie 2010Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2013Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou și pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București;III.2. 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2019Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian.NOTĂ: Termenele prevăzute în prezenta anexă sunt termene maximale, orice alte posibilități și măsuri de accelerare a implementării Programului strategic de dezvoltare fiind acceptate, dacă acestea sunt de natură a conduce la realizarea lucrărilor incluse în prezentul program înainte de termenele prevăzute, în condițiile legii. Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 206 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 10 iunie 2009, prevede:
  „Articolul II
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, la etapa I se instituie un nou termen, până la 1 septembrie 2009, pentru aprobarea Planului urbanistic zonal.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II.1 al etapei a II-a se instituie un nou termen, până la 31 martie 2010, pentru elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate”.
  --------