ORDIN nr. 4.217 din 4 iunie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ superior de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019    În baza art. 206 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere pct. 5 din Decizia Curții de Conturi a României nr. 15/2018,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa articolul 1 alineatul (2) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2017, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) până la data de 31 decembrie pentru sumele încasate în semestrul al II-lea al anului financiar curent.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ universitar, Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 4 iunie 2019.Nr. 4.217.-----