ORDIN nr. 2.346 din 6 mai 2019privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în satul Războienii de Jos, comuna Războieni, județul Neamț, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monumentul dedicat eroilor de la Valea Albă, în categoria III - for public, m - monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019  În conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Monumentul dedicat eroilor de la Valea Albă, imobil situat în satul Războienii de Jos, comuna Războieni, județul Neamț, în categoria m - monument, categoria III - for public, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice NT-III-m-B-21162. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 6 mai 2019.Nr. 2.346.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a monumentului istoric Monumentul dedicat eroilor
  de la Valea Albă, satul Războienii de Jos, comuna Războieni, județul Neamț
  Coordonate stereo 70 puncte de contur:
  (X)(Y)
  621503.611 621538.539 621592.186 621599.625 621598.408 621596.985 621592.387 621589.903 621585.292 621583.756 621583.494 621583.218 621580.520 621567.027 621546.871 621543.608 621528.658 621527.148 621526.710 621518.933 621518.533 621505.965 621495.724 621471.388 621431.700 621378.783 621336.901 617901.736 617976.697 617972.475 618055.693 618066.147 618078.372 618127.484 618151.322 618198.973 618213.460 618216.181 618216.281 618216.538 618217.825 618219.747 618247.212 618246.343 618260.162 618266.397 618279.219 618281.253 618345.121 618368.973 618364.617 618385.784 618378.508 618361.177
  621335.123 621292.910 621257.065 621252.590 621224.613 621231.416 621231.918 621233.834 621233.027 621239.628 621216.363 621192.095 621180.188 621175.228 621160.301 621157.699 621152.738 621151.099 621142.156 621138.679 621327.236 621330.310 621331.442 621466.337618366.180 618438.469 618403.149 618398.835 618367.900 618357.329 618357.883 618354.884 618354.123 618344.078 618326.233 618302.063 618283.873 618269.722 618227.136 618219.711 618208.797 618077.736 617983.180 617963.532 617931.211 617930.684 617930.490 617907.367
  ----