ORDIN nr. 1.795 din 22 mai 2019privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Vălenii de Munte din județul Prahova în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aduce la cunoștința publică derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30 și 57 din unitatea administrativ-teritorială Vălenii de Munte din județul Prahova.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 22 mai 2019.Nr. 1.795.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.----