HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iunie 2019pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Bumbești-Jiu, județul Gorj, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 61965, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, în domeniul public al orașului Bumbești-Jiu, județul Gorj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.(2) După preluarea în domeniul public al orașului Bumbești-Jiu, imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinația de sediu al unor instituții publice de interes local, locuințe sociale și/sau cămin de bătrâni.  +  Articolul 3Dacă în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 nu se realizează obiectivele de investiții sau nu se respectă destinația imobilului, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, în condițiile legii. Ministerul Afacerilor Interne este abilitat să inițieze procedurile necesare în acest sens.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilului, transmis potrivit art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iunie 2019.Nr. 368.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  UM 0658 Târgu Jiu, pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  619658.19.0145-188 Orașul Bumbești-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 2, județul Gorj, CF 35494Ministerul Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu (Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj) CUI - 42463947.209.172,10
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  UM 0658 Târgu Jiu în domeniul public al orașului Bumbești-Jiu, județul Gorj
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobilului transferatAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDatele de identificare ale imobilului care se transmiteValoarea de inventar actualizată (lei)
  619658.19.0145-188Orașul Bumbești-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 2, județul GorjStatul român, prin Ministerul Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu (Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj) CUI - 4246394Orașul Bumbești-Jiu, județul GorjCIF - 4666002Construcții: - pavilion 01 45-188-01; C2 valoare: 1.911.252,25 lei sc = 846 mp sd = 2.538 mp; - pavilion 02 45-188-02; C8 valoare: 1.073.893,92 lei sc = 609 mp sd = 2.436 mp; - pavilion 03 45-188-03; C7 valoare: 1.564.126,49 lei sc = 612 mp sd = 2.444 mp; - pavilion 04 45-188-04; C6 valoare: 1.015.352,76 lei sc = 564 mp sd = 564 mp; - pavilion 05 45-188-05; C9 și C10 valoare: 1.044.509,25 lei sc = 375 mp sd = 375 mp; - pavilion 06 45-188-06; C4 și C5 valoare: 64.346,72 lei sc = 140 mp sd = 140 mp; 7.209.172,10
        - pavilion 07 45-188-07; C1 valoare: 35.412,72 lei sc = 6 mp sd = 6 mp; - pavilion 08 45-188-08; C15 valoare: 15.459,46 lei sc = 11 mp sd = 11 mp; - pavilion 09 45-188-09; C12 valoare: 3.589,69 lei sc = 7 mp sd = 7 mp; - pavilion 10 45-188-10; C3 valoare: 2.963,78 lei sc = 3 mp sd = 3 mp; - pavilion 11 45-188-11; C13 valoare: 2.245,30 lei sc = 2 mp sd = 2 mp; - pavilion 12 45-188-12; C16 valoare: 3.033,64 lei sc = 2 mp sd = 2 mp; - pavilion 13 45-188-13; C11 valoare: 11.755,20 lei sc = 47 mp sd = 47 mp; - pavilion 14 45-188-14; C14 valoare: 697,23 lei sc = 2 mp sd = 2 mp; Terenuri: terenuri cu construcții 45-188 suprafață = 3.225,00 mp valoare: 32.112,51 lei; terenuri cu construcții 45-188 suprafață = 1,00 mp valoare: 10,05 lei; terenuri fără construcții 45-188 suprafață = 17.061,00 mp valoare: 169.882,49 lei; terenuri fără construcții 45-188 suprafață = 77,00 mp valoare: 774,13 lei; Total teren: 20.364 mp Amenajări și împrejmuiri: - canal termoficare 1 buc. valoare: 39.811,65 lei; - împrejmuiri - 704 ml valoare: 42.210,19 lei; - platou adunare 45-188 - 1 buc. valoare: 27.346,74 lei; - platou instrucție 45-188 - 1 buc. valoare: 16.508,04 lei; - rețea apă 45-188 - 1 buc. valoare: 73.153,63 lei; - rețea canalizare 45-188 - 1 buc. valoare: 23.711,06 lei; - rețea iluminat 45-188 - 1 buc. valoare: 35.013,20 lei; CF 35494 
  -----