HOTĂRÂRE nr. 367 din 3 iunie 2019privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F.P. 35513 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare, modificării denumirii și a valorii de inventar pentru imobilul înregistrat la nr. M.F.P. 106454, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iunie 2019.Nr. 367.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“,
  a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  355138.19.0150-02Municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 17, sectorul 5Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ CUI 426707935.592.554,44
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Centrul Medical Județean Constanța, pentru care s-a schimbat unitatea de administrare,
  s-au actualizat denumirea și valoarea de inventar
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiUnitatea de administrare de la care s-a transmis imobilulUnitatea de administrare la care s-a transmis imobilulDenumirea imobilului după transferCaracteristicile tehnice ale imobilului care s-a transmis
  1064548.19.0113-130Municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 273, județul ConstanțaMinisterul Afacerilor Interne - Centrul Medical Județean Constanța CUI 13645416Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“, CUI 426707950-12Teren în suprafață de 2.694 mp Valoarea de 200.956,30 lei 2 construcții: C1 Sc = 170 mp Valoarea de 346.338,16 lei C2 Sc = 125 mp Valoarea de 40.988,70 lei Amenajări la teren: Alei betonate Valoarea de 3.724,70 lei Platformă Valoarea de 9.311,72 lei Rețea alimentare cu gaze Valoarea de 76.745,48 lei Valoarea totală = 678.065,06 lei CF nr. 231220
  -----