HOTĂRÂRE nr. 366 din 3 iunie 2019privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. M.F.P. 101507, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unor construcții din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcțiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iunie 2019.Nr. 366.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara,
  a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  1015078.19.0145-29Municipiul Lugoj, Prelungirea str. Decebal, județul TimișMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara CUI 43580962.284.078,49
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara,
  care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul (CUI)Caracteristicile tehnice ale construcțiilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului (lei)
  101507 (parțial)8.19.0145-29Municipiul Lugoj, Prelungirea str. Decebal, județul TimișMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara CUI 4358096Construcția C1 Sc = 172 mp Sd = 172 mp Valoarea contabilă = 28.730,58456.024,17
  Construcția C2 Sc = 292 mp Sd = 292 mp Valoare contabilă = 80.633,83
  Construcția C3 Sc = 131 mp Sd = 131 mp Valoarea contabilă = 63.919,40
  Construcția C4 Sc = 74 mp Sd = 74 mp Valoarea contabilă = 51.800,38
  Construcția C5 Sc = 56 mp Sd = 56 mp Valoarea contabilă = 55.335,27
  Construcția C6 Sc = 84 mp Sd = 84 mp Valoarea contabilă = 42.044,93
  Construcția C7 Sc = 90 mp Sd = 90 mp Valoarea contabilă = 44.031,06
  Pavilion „puț forat“ Sc = 0,50 mp Sd = 0,50 mp Valoarea contabilă = 82.666,15
  „Împrejmuire“ Sc = 1.100 ml Sd = 1.100 ml Valoarea contabilă = 5.332,60
  „Rețea iluminat“ Sc = 250 ml Sd = 250 ml Valoarea contabilă = 1.529,97C.F. nr. 403635 Raport tehnic justificativ nr. 3054601
  -----