ORDIN nr. 2.214 din 22 mai 2019pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 835 din 25 octombrie 2018
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.214 din 22 mai 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019    ORDIN nr. 835 din 25 octombrie 2018