ORDIN nr. 835/2.214/2018pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 835 din 25 octombrie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.214 din 22 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM și Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică operațiunilor finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
   +  ANEXĂINSTRUCȚIUNIde aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privindstabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul Europeanpentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afacerimaritime 2014-2020