DECRET nr. 509 din 11 iunie 2019pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019    În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 și ale art. 107 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe desemnează doamna Ana Birchall, ministrul justiției, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 11 iunie 2019.Nr. 509.-----