ORDIN nr. 1.769 din 16 mai 2019pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Olt
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019    În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Olt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 26 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) unitatea administrativ-teritorială Radomirești - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 11, 15 și 16.2. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 16 mai 2019.Nr. 1.769.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3/2018)------